TLT soetab riigihankega 15 elektribussi ning vajaliku laadimistaristu

AS Tallinna Linnatransport kuulutas välja riigihanke 15 elektrisõiduki soetamiseks, optsioonivõimalusega soetada veel 15 bussi. Hanke eesmärgiks on minna edasi ettevõtte plaaniga ning jätkata keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut. Plaanide järgi peaksid esimesed elektribussid jõudma Tallinna 2023. aasta suveks.  

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov tõi välja, et hanke eesmärk on soetada 15 elektribussi, mis annaksid panuse Tallinna ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks muutumisse. Lisaks muutub Tallinn tänu sellele linnana veelgi keskkonnahoidlikumaks, võttes kasutusele avalike linnaliinide teenindamiseks elektrisõidukid.

„Kindlasti saab elektrisõidukite soetamine olla väärikas kingitus pealinna elanikele sel erilisel aastal, mil Tallinn saab Euroopa roheliseks pealinnaks. Oleme paari aastaga teinud hüppelise arengu, et ühistransport muutuks rohelisemaks. Nii oleme paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka uuemaid tehnoloogiaid nagu elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele ühistranspordi lahendustele,“ kommenteeris Novikov, lisades, et tal on heameel, et ka teised transpordiettevõtted üle Eesti võtsid Tallinnast eeskuju ning alustasid üleminekut keskkonnasõbralikule kütusele.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš selgitas, et seni on linnaliikluses testitud viie erineva tootja poolt pakutavat elektribussi ning hanke loomisel lähtutigi seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid Eesti ilmastiku tingitud nõuetele. „Uued elektribussid ja laadimistaristud peavad olema sobilikud põhjamaistes keskkonnatingimustes ja teeoludes kasutamiseks. Sama oluline on, et bussid oleks konstrueeritud ja ehitatud linnaliinide teenindamiseks ning et sõidukitel oleks ka valmisolek kombineeritud laadimiseks,“ avas Boroditš hanke sisu.

Boroditš lisas, et erinevate tootjate elektribusside testperioodid on Tallinnas olnud edukad ning ühistranspordi hiljutise rahulolu-uuringu tulemused on kinnitanud, et ka linnaelanikud eelistavad keskkonnasõbralikemaid sõidukeid ning ootavad liinile elektribusse. „Uuring näitas, et linnatranspordi uuendustest kerkisid esile elektribussid ning nende kasutuselevõttu pooldab 70% ning surugaasil sõitvaid busse toetab 67% ühistranspordi kasutajatest. Juba sellel aastal saame asendada 350 diiselbussi surugaasibusside vastu ning järgmistel aastatel langeb diiselbusside osakaal vähem kui 30%-le. See näitab, et Eestis on diislikütusele häid alternatiive. Täna saame öelda, et elektril sõitev ühistransport on teine etapp liikumaks säästlikuma liikuvuse poole,“ ütles Boroditš, lisades, et juba täna sõidavad ainuüksi kõik Tallinna trammid ja trollid 100% taastuvelektril ning ka soetatavad elektribussid hakkavad kasutama puhast elektrit.

TLT juhatuse esimees lisas, et hanke võitja peab lepingu raames tarnitavad bussid üle andma hiljemalt 2023. aasta suveks. Sama tähtaeg kehtib ka laadimistaristutele, mis peavad selleks ajaks olema välja ehitatud, testitud, töökorras ning tellijale üle antud.  Riigihanke raames soetatud busside eeldatav kasutusaeg on minimaalselt 15 aastat ning kõikide busside aastane läbisõit on orienteeruvalt kuni 90 000 km. Tallinna linn eraldab 15 elektrilise linnaliinibussi soetamiseks 6 miljonit eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab busside soetamist ja avaliku laadimistaristu loomist 3,2 miljoni euroga.