2020 tuleb stabiilse arengu aasta

Aastavahetuse järel on õige aeg analüüsida möödunud aasta tegemisi ning mõelda eesmärkidele, mis ootavad algaval aastal täitmist. Meie Tallinna Linnatranspordi ASis oleme valmis jätkama läinud aastal alanud kiire arengu teel, mis kindlustab tallinlastele mugava, logistiliselt otstarbeka ja turvalise ühistranspordi.Ka alanud aasta nõuab meie inimestelt täit pühendumist, loovust, meeskonnatunnetust ja tahet rakendada oma oskusi selle nimel, et linlased jääksid meie poolt pakutava teenusega rahule.

2019 väljusime seisakust.

Kui läinud aastani oli TLT ASis peamiseks probleemiks juhtimisliini ja asjaajamise mahajäämus kaasaegsetest praktikatest, siis 2019 aasta tõi selles osas läbimurde. Viisime asjaajamise üle Directo ja Delta keskkonda, mis on eelduseks kiire dokumendipõhise suhtluse toimimiseks ettevõtte erinevate lülide vahel. Selle tulemusena said selgepiirilisemaks teenistuste ja töötajate ülesanded, otsustusprotsess muutus läbipaistvaks ja tõhusaks, koostöö sujuvamaks. Paberliku asjaajamise kadumisega jõudis meie ettevõttesse 21. sajandi moodne töökultuur.Vähem oluline polnud ka varuosade hangete viimine Etend keskkonda. Lisaks protsessi läbipaistvusele, väljendub selle innovatsiooni tulemus ka otseses rahalises kokkuhoius. Etendi rakendamine andis meile juba poole aastaga üle miljoni euro säästu!Äärmiselt oluliseks tuleb pidada ka töökodades digitaalse arvestuskeskkonna sisseviimist, mis annab reaalajas täieliku ülevaate remondis ja hoolduses toimuvast ning iga hooldusmehe panusest. Lisaboonusena on meil nüüd kõigi sõidukite kohta elektroonilised seisundikaardid, kust on näha kõik eelnevad hooldus- ja remonditööd. Taolise „tervisekaardi“ alusel on lihtne määrata sõiduki tehnilist olukorda ja planeerida vajalikke hooldustöid.Loetletud uuendused tegid meist riigi suurima veondusettevõtte mitte üksnes liinimahtudes ja sõidukite arvus, vaid ka kaasaegses asjaajamises ning tööprotsesside digitaliseerimises.

Liinimahu rekordiline kasv.

Möödunud aasta esimestel kuudel pandi meie suutlikkus tõsiselt proovile, kui seni 10% pealinna ühistranspordivedusid teenindanud eraettevõte teatas ootamatult suutmatusest veolepingu täitmist jätkata. Loetud päevadega tuli meil leida ressurss, mis võimaldaks Tartu liinimahtudega võrdse lisakoormuse ülevõtmist. Pingestunud olukorras tuli nii juhtkonnal kui ka keskastme juhtidel mängu panna kogu professionaalsete oskuste spekter. Käigult tuli langetada otsuseid, teha ümberkorraldusi, tagades samas, et pealinna ühistranspordi senine tase ei langeks.Me töötasime murdumispiiril, ent ei andnud alla. Täna teame, kui lähedal oli linna jaoks võimalus, et osa seniseid liine tuleb vähemalt ajutiselt sulgeda, ent me tulime katsumusest auga välja ja paljud linlased isegi ei märganud, et pealinna ühistransport seisis 2019. aasta veebruaris kriisi lävel. Me õnnestusime, sest ei kahelnud hetkekski TLT ASi töötajaskonna suutlikkuses väljakutsetega toime tulla.10% liinimahu ülevõtmine loetud päevadega andis meile hindamatu kogemuse, kuidas kriise lahendada, ent mis veelgi olulisem, taastas töötajate ja juhtkonna vahelise usalduse, mida eelmise juhtkonna korruptsiooniskandaal oli murendanud.Liinimahu kasv ei piirdunud üksnes ereettevõtte lepingu ülevõtmisega. 2019. aasta teises pooles alustasime täiesti uute bussiliinidega 18A, 62 ja 66, lisaks tihendasime olemasolevaid bussi- ja trammiliine. 2019. aasta alguses oli TLT ASi teenindada 62 bussiliini, aasta lõpuks kasvas nende arv 75ni, mis tegi kasvuks 21%. Selline kiire laienemine on kogu Tallinna ühistranspordi ajaloos esmakordne.Kasv peegeldub ka liine teenindavate busside hulgas. 2019 jaanuaris väljus igapäevaselt liinidele 369 bussi, detsembris juba 421. Kasv 14%. Trammide osas on vastavad arvud 42 ja 45, mis annab juurdekasvuks 7%.Oluliselt paranes TLT ASi võimekus veolepingut täita. Läbisõiduplaanist realiseerisime enam kui 99%, vähendades ärajäänud vedude arvu võrreldes eelneva aastaga 33%.

Uuel aastal edukalt edasi.

Algaval aastal ei tohi meie areng peatuda ja tõttöelda, pole selleks võimalustki, kuna ladusime möödunud aastal vundamendi ettevõtte uuele keskkonnaneutraalsust arvestavale arengustrateegiale.TLT arengu aluseks on ambitsioonikas investeerimiskava, mis loob võimaluse põhjapanevateks uuendusteks. 10. detsembril kirjutasime firma Solaris Bus & Coach esindajatega alla lepingu 200 gaasibussi tarnimiseks, millest sada saabuvad käesoleval aastal. See on läbi ajaloo suurim bussihange Eestis. Lisaks lepingus nimetatud 200le bussile plaanime lähiaastatel viia läbi hanke veel 150 gaasibussi soetamiseks, mis viib biogaasil töötavate busside koguarvu 350ni. Peale neid bussihankeid langeb veeremi keskmine vanus 5le aastale.Gaasikütusele üleminek nõuab ka taristu uuendamist. 2020 renoveerime põhjalikult oma bussidepood. Uute bussipesulate ehitust alustasime juba läinud aastal.Gaasibusside hange lähtub meie pikaajalisest keskkonnasõbralikust strateegiast. Aastaks 2025 kavandame täielikult loobuda diiselbusside kasutamisest.Kasvatame ka rööbastranspordi osa linlaste teenindamisel. 2019 tegime ettevalmistused 8 uue trammi ning seejärel lisaks veel 15 trammi soetamiseks. 2020 jõuame vastava lepinguni. Loodame, et alanud aastal konkretiseerub töö reisisadamat linnaga ühendava trammitee lõigu rajamiseks.Meie tulevikumõtted ulatuvad aga kaugemale. Aastal 2035 soovime oma bussipargis näha vaid elektrisõidukeid. Selleni jõudmiseks tuleb iga alanud aastat võtta kui astet uuele linlaste vajadustest ja ootustest lähtuvale arengutasandile jõudmiseks. Nagu Tallingi ei saa ka TLT AS kunagi oma arengus peatuda.Head blogi lugejad, sõbrad ja kriitikud, tublid linlased! Soovin kõigile head uut aastat ja unistuste täitumist edukal ja rõõmuküllasel 2020!