Kaido Padar – suured muutused sünnivad väikestest asjadest

TLT juhatuse liige Kaido Padar sõbrapäeval. Foto: Mark Kitajev

Siseuudised kohtusid TLT juhatuse liikme Kaido Padariga, et rääkida arengutest, mis ettevõtet ja töötajaid seoses struktuurimuudatustega ees ootavad. Kohe usutluse alguses tunnistas juhatuse liige, et on muutunud nende kuude jooksul, mis ta TLT-s töötab, tõeliseks ettevõtte fänniks. Seda enam tahab ta otsida võimalusi, kuidas toimivat organisatsiooni veelgi atraktiivsemaks muuta.

„Kui me koolitame veeremijuhte või keskastmetöötajaid, siis see aitab neil asjatundjatena särada,“ on Padar kindel, lisades naljatamisi, et tema hinnangul väärib kaalumist, kas kaasaegne teenindusettevõte peaks särama töötajate kompetentsi või viimase peale lihvitud teenuse läbi ehk saavutama parima tulemuse kõigi tugevuste koosmõjus. Ta kinnitas, et uute inimeste ametisse asumisega lisandub värskeid mõtteid, mis on eelduseks ettevõtte tõelisele eduloole.

Kaasaegne juhtimine algab ladusast info liikumisest

Struktuurimuudatusi ei tehta asja enese pärast, vaid ikka selleks, et ettevõtte toimimist selgemaks ja läbipaistvamaks muuta. Enda jaoks sai Kaido muudatuste vajaduse selgeks juba läinud aasta augustis, kui vestles ettevõtte toonaste võtmeisikutega, mõistmaks, milline organisatsioon TLT hetkel on. Kaasaegne juhtimine eeldab avatud suhtlemist, võimalikult lihtsa loogikaga ülesehitatud struktuuri, selgelt määratletud ülesandeid ja vastutust igale töötajale. „Minu jaoks jäi ebaselgeks, miks peavad bussi-, trammi- ja trollijuhid olema eraldi all-lülides või tehnikaosa jagunema bussi, trammi ja trolli vahel, kui neid võiks edukalt juhtida ühest keskusest. Meie kompetentsi mõõdupuuks on ju teenindus, mida klientidele pakume. Siit edasi oli lihtne jõuda arusaamale, et edukas juhtimine eeldab koondumist kompetentsikeskustesse. Edulugu algab tõrgeteta liikuvast infost, mis muudab süsteemi läbipaistvaks,“ kinnitab Kaido.

Kaidole meeldib jõuda tööle hommikul vara ja õhtul peale tööpäeva lõppu keskastmejuhtidega veel telefonitsi hetke kuumimad teemad üle käia. Ta leiab, et juhatuse liikme esmane ülesanne on anda keskastmejuhtidele kätte suunad, kuhu liikuda ning jätta siis piisavalt otsustusruumi, et inimesed saaksid oma vastutusalas edukalt tegutseda. Tippjuht valib välja väärtused, kuid nendeni jõudmine oleneb divisjoni, valdkonna ja osakonna juhtidest ning lõpuks iga TLT edule pühendunud töötaja panusest. Kaido eelistab rääkida asjadest nii nagu need on, ilustamata ja liigsete sõnadeta ning see stiil on saanud valdavaks ka esmaspäevastel juhtkonna koosolekutel, kus käiakse läbi algava nädala peamised ülesanded ning lepitakse kokku tööriistade valikus, mis aitaksid neid teostada.

Tööle pühendunud inimesed on alati hinnas

„Võib mõista hirmu, et oluliste struktuurimuudatustega kaasnevad koondamised,“ arutleb Kaido Padar, „kuid mureks pole alust juba seetõttu, et TLT näol pole tegemist kasumit teeniva ettevõttega, mis turu kokkutõmbumisel peaks teatud osa töötajatest pankrotti ennetades kiirelt koju saatma. Sõitjateveo leping määrab meie eelistused, milleks on linlaste hea teenindamine, mida struktuurimuudatused toetavad. Veelkord, struktuurimuutustega ei kaasne vajadust saata kümmet või sadat inimest koju, vaid eesmärgiks on korrastada ettevõtte üldjuhtimist. Sellest lähtuvalt vajame kõiki oma tööle pühendunud inimesi nii täna kui ka tulevikus.“

Hinnates struktuurimuudatuste põhjalikkust ei välista Kaido Padar võimalust, et aja jooksul selgub vajadus teha struktuuris veel vähem ja rohkem olulisi ümberkorraldusi, sest süsteem tõestab end praktikas.

Tähtsad on eesmärgid, kuhu soovitakse jõuda ning Kaido Padari jaoks on selliseks leitmotiiviks TLT arenemine tõeliselt tugevaks teenindusettevõtteks. „Vastutus on ju tohutu, sest vaid hästi toimiv süsteem suudab vedada aastas 100 miljonit reisijat. Me ei saa lubada sõitjate pahameelt üksnes seetõttu, et mõni buss jõuab peatusesse kolmeminutilise hilinemisega. Oleme täpsed, kliendikesksed, usaldusväärsed,“ loetleb Kaido ettevõtte väärtusi. „Vastastikune usaldus ja vastutus on see, mida oleme ettevõttes üha enam hindama õppinud,“ leiab juhatuse liige.

Ettevõttesse lisandub pädevust

Kaido naljatab, et juhtimisteoorias soovitatakse tippjuhil võtta ametisse endast targemad alluvad, sest siis paistab ta ka ise arukam välja ja seda soovitust ta divisjoni juhiks kandideerijaid hinnates ka arvestas. Muidugi olid valiku juures oluliseks kriteeriumiks väärtused, mida kandidaat endaga organisatsiooni kaasa toob.

„Näiteks Hannes Faltenil on kogemus Selveri juhatusest, kus ta suutis üles ehitada terveid uusi tarneahelaid. Kurmet Ojamaa puhul sai otsustavaks tema kogemus Tallinna Ülikooli finantsjuhina, kus tal tuli lahendada keerulisi probleeme, kasvatada omatulu, tegelda aktiivselt kinnisvaraarendusega. Irene Metsise, riigi tasandil hinnatud koolitaja tööd on TLT inimesed saanud juba aasta hinnata. Tal on mõtteid ja võimekus need ka ellu viia. Tarmo Lai areng on toimunud organisatsiooni seest, mis muudab tema vaate TLT ees seisvatele väljakutsetele eriti väärtuslikuks,“ kiidab Kaido Padar alluvaid.

Kaido on kindel, et tänu uuele struktuurile paraneb käesoleval aastal oluliselt TLT suutlikkus analüüsida toimuvaid protsesse ning võtta vastu pädevaid otsuseid. Samuti paraneb tänu põhjalikule koolitusprogrammile veeremijuhtide võimekus teenindajatena parimat pakkuda. Algamas on õpipoisi programm ja juhtide õppekoolitused. „Linlased saavad meie peale kindlad olla, sest me tahame uue struktuuri abil tõepoolest kasvada usaldusväärset teenust pakkuvaks teenindusettevõtteks,“ võtab Padar eelneva kokku.

Tekst: Ivo Parbus.

5