Alates 2023. aastast on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus

Raha. Foto: erakogu

Alates 2023. aastast on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus (2022. aasta lõpuni kuni 500 eurot kuus) ja see summa väheneb inimese sissetuleku kasvades. Maksuvaba tulu vanaduspensioniikka jõudmise aastal on alates 2023. aastast 704 eurot kuus ja see summa ei sõltu inimese sissetuleku suurusest.

Kõikidel TLT töötajatel, kes kasutavad praegu maksuvaba tulu maksimaalses määras kuni 500 eurot kuus, asendab TLT finantsosakond alates 2023. aastast maksuvaba tulu suuruse uue maksimaalse määraga kuni 654 eurot kuus. TLT töötaja selleks eraldi avaldust esitama ei pea. Juhul, kui töötaja ei soovi maksuvaba tulu maksimaalses määras kasutada, on vajalik uue maksuvaba tulu avalduse esitamine.

Töötajad, kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul, saavad juba alates 2023. aasta jaanuarist kasutada maksuvaba tulu uue määraga kuni 704 eurot kuus. Selleks on vajalik uue maksuvaba tulu avalduse esitamine. Sellest kuust, mil töötaja hakkab pensioni saama, on vaja taas esitada uus maksuvaba tulu avaldus.

Töötajatel, kes on vanaduspensionärid ja kellel oli tööandja juures avaldus maksuvaba tulu kasutamise kohta, lõpetame alates 01.01.2023 maksuvaba tulu kasutamise, sest Sotsiaalkindlustusamet arvestab esimesena maksuvabatulu 704 euro ulatuses kuus. Kui töötaja pension on väiksem kui 704 eurot, siis ta saab kasutada osa maksuvabast tulust oma töötasu arvestamisel. Selleks on vajalik uue maksuvaba tulu avalduse esitamine.

3