Andrei Novikov: „Kui on midagi südamel ja soovite seda jagada või mõni uus ja huvitav idee, siis minu uks on alati avatud“

Andrei Novikov. Foto: Mark Kitajev

15. augustil asus TLT juhatuse liikmena ametisse Andrei Novikov. Siseuudised uurisid, millised on endise TLT nõukogu esimehe mõtted peale ettevõttega tihedamat liitumist.

Kuidas on möödunud esimesed päevad uues ametis?

TLT on hästi toimiv organisatsioon, mille poolt linnaelanikele pakutav teenus toimib tõrgeteta. Selle taga seisab paljude tublide inimeste töö, kellest igaüks on andnud ettevõtte arengusse oma panuse. Ma pole sattunud tundmatusse maailma, sest eelnev kogemus TLT nõukogu esimehena võimaldab selgelt hinnata vastutust, mida pealinna teenindava ühistranspordiettevõttena kanname. Samas tean meie ettevõtte potentsiaali ning tunnen enam kui 2000 töötaja pühendumust. Nii on mu esimesed päevad olnud viljakad ning ma ei vaja pikka sisseelamisaega.

Millise mulje TLT on sulle jätnud?

TLT on kihvt ettevõte, millel tugev potentsiaal. Viimastel aastatel on tänu sellele, et linnavalitsus on panustanud omanikuna siia olulisi vahendeid, toimunud silmapaistev areng. Olukorda, kus pealinnas oleks uuendatud paari aastaga üle poole bussipargist, ei kohta naljalt ainsaski Euroopa pealinnas. Meie bussipargi vanus on täna üks Euroopa nooremaid ja ka meie töötajate vaim tänu ettevõttes valitsevale soodsale sisekliimale nooruslik. Seda nooruslikkust ja tegutsemisjulgust on märgata nendegi töötajate juures, kes on pühendunud ettevõttele aastakümneid. See on tõeline saavutus ja kvaliteedi määraja, sest just inimestest sõltub meie võimekus olla parim ühistranspordiettevõte nii Eestis kui Euroopas laiemalt.

Mille poolest on TLT-s töötavad inimesed erilised?

Need, kellega olen kohtunud, paistavad silma asjatundlikkuse ja positiivse suhtumise poolest. See kinnitab, et saame ühiselt hakkama ka kõige keerukamate väljakutsetega.

Mis on TLT-sse tööle asudes sinu jaoks muutunud?

Nõukogu esimehena olen ettevõttega seotud viimased kolm aastat ja tean ning tunnen selle toimimist. Võib-öelda, et muutunud on vaid ametinimetus ja jätkan juhatuse liikmena sama pühendunult nagu nõukogu esimehena. Olin TLT-s omade seas ning jätkan omade hulgas.

Oled aastaid töötanud tippjuhina. Milline oled oma veendumustelt ja iseloomult?

Hindan töötajate iseseisvust ja algatusvõimet. On lihtne tõde, et mida vähem jõuab tippjuhini probleeme, seda võimekam on tema meeskond. Tippjuhi roll on kindlustada parimad tingimused inimestele, kes suudavad oma ülesandeid edukalt täita. Teisalt peab juht oskama seada sihte, mille poole tasub püüelda. Ma pole käskija ja keelaja, vaid pigem innustaja, kelle uks on alati avatud.

Mõne aasta eest asus TLT tõsiste muutuste teele ja tänaseks on soetatud 350 gaasibussi. Kuidas see protsess jätkub?

Viimaste gaasibusside saabumise järel peame tegema selgeks, kuidas veeremi uuendamisel edasi liikuda. Põhiküsimuseks tõuseb, mida teha elektritranspordiga? Samas kui bussi- ja trammitransporti on jõudsalt arendatud, kannatas trolliliiklus pikki aastaid alainvesteerimise all. Tänu tehnoloogiate arengule on enamusel trolliliiklusega linnadel täna valida elektribussi ja trolli vahel. Kui tahame ka trollinduses viia läbi bussidega sarnase uuenduskuuri, on investeeringu vajadus üle 100 miljoni. Lähiajal tuleb siinkohal leida tasakaal majandusliku põhjenduse, emotsioonide ning linnaruumiliste aspektide vahel. See on suuresti ettevõtte omaniku ja nõukogu valik. Tramm on olnud ja jääb suure linna mõõdupuuks. Trammide osas on otsus juba langetatud ja koos optsiooniga soetame lähiaastail 23 uut trammi. See muudab tänavapildi veelgi kaasaegsemaks ning teenuse linlastele mugavamaks. Uute trammide soetamine ei tähenda mitte üksnes trammipargi ajakohastamist, vaid ka uue tehnika käitlemisel vajalike teadmiste omandamist.

Kas peale sadama trammiliini valmimist jätkub töö uute trammiliinide avamiseks?

Muidugi tahaks näha trammivõrgu hoogsat arengut, kuid tuleb arvestada, et trammiliiklusega seonduvad kilomeetripõhised kulud on ühistranspordis suurimad. Ei maksa unustada, et teatud hetkel tuleb piir ette ka depoode mahutavusele. Uus liin Vanasadamasse on ehituses ning lähiajal on oodata otsust Stroomi või Järve suuna trammiliini osas. Hooldada tuleb aga ka olemasolevat taristut.

Arenguperspektiividest rääkides ei saa mööda olukorrast, kus nii elektri kui ka gaasi hind on kordades kasvanud. Millised on TLT võimalused hinnakasvust tulenevat mahendada?

See on kõigi vedajate probleem ja üheseid lahendusi ei suuda hetkel keegi pakkuda. Ent need leitakse, sest nagu lubab TLT juhtlause – Kui ka maailm seisma jääb, liigume meie edasi! Võite olla kindlad, et leiame lahendused, kuidas lubadust täita. Kõrvuti energiakandjate hinna tõusuga otsib juhatus võimalusi palgakasvuks – selleks peame kindlasti vahendid leidma. TLT on läbi aegade olnud ettevõte, mis pakub valdkonna keskmisest kõrgemat palka ning suudab oma inimestele tagada sissetulekute stabiilsuse. Palgad peavad tõusma ning töötingimused olema mugavad ja kaasaegsed!

Mida tahaksid öelda TLT inimestele sel keerulisel ajal, kui ollakse mures tuleviku pärast?

Juhatus teeb kõik, et palgad laekuksid õigeaegselt, jätkuks ettevõtte areng ning igaüks võiks tunda end kindlalt. Töötajate rahulolu, töötingimuste edasine parandamine ja linlastele pakutava teenuse veelgi mugavamaks muutmine on meie esmased ülesanded. Me liigume edasi sama hoogsalt kui seni.