Andres Harjo: liigume Vanasadama trammitee projektiga ühiselt edasi

Andres Harjo. Foto: Mark Kitajev

Lähipäevil algavad tööd Vanasadama trammiliini rajamisel. Toimuvast parema ülevaate saamiseks esitasime mõned küsimused Tallinna Transpordiameti juhile Andres Harjole.

Milline on uue trammiliini tähtsus linnale ja linlastele?

Vanasadama liiniga seonduvad linnal suured ootused. Kõigepealt vähendab uus trammiliin koormust Hobujaama ja Viru ringi vahelisel lõigul, kust praegu kõik trammiliinid läbi sõidavad. Kaob oht, et mistahes seisak või rike sellel lõigul, halvab trammiliikluse terves linnas. Äärmiselt oluline on see Põhja-Tallinnale, kus ligipääsud piirduvad peamiselt Sõle, Kopli ja Kalaranna tänavatega ning seetõttu on toimekindel rööbastransport areneva linnaosa jaoks eriti oluline. Uue trammi marsruut, mis tänaste trammiteedega ristudes kulgeb Laikmaa tänavalt edasi mööda Hobujaamat,  võimaldab vähendada Viru ringi trammipöörangu ülekoormatust. Teiseks annab uus trammiliin parema kvaliteedi ligipääsuks linna põhitranspordi väravatele ehk lennujaamale, tulevasele Rail Baltica terminalile, bussijaamale, Vanasadamale ja Balti jaamale. Lisaks muidugi parem ja valikuterohkem ligipääs kesklinnale. Nende faktorite koosmõju linna arengule on võimatu üle hinnata.

Kas on õige väita, et lisaks lennujaama ja reisisadama ühendamisele, millest uue trammiliiniga seoses palju räägitakse, parandab Vanasadama ühendus ka juba käigus trammiliinide toimekindlust?

Trammiliiklus on läbi aegade olnud üheks Tallinna visiitkaardiks ja rööbastranspordile, kui suurimaid reisjahulki vedavale perspektiivsele ühistranspordiliigile, on viimastel aastatel pööratud suurt tähelepanu. Vanasadama trammiarendus pole oluline üksnes transpordiväravatele parima juurdepääsu võimaldamiseks, vaid hõlbustab trammide liikumist ja liiklust kesklinnas. Tegemist on kompleksse lahendusega mis mõjutab linnaruumi logistikat positiivses võtmes. Vanasadama trammiliin – see on parem ühendus nii Põhja-Tallinna, Lasnamäe kui ka Kesklinna elanikele.

Kuidas on linn valmis selleks, et Vanasadama liini ehitustööd löövad suvel segi nii linnakeset läbiva tavaliikluse kui ka ühistranspordi?

Projekt on mahukas ning et lisaks rööbastee rajamisele toimuvad sellega koos ka muud tööd, näiteks Pronksi tänava rekonstrueerimine, on tegemist suure väljakutsega. Sellega toimetulekuks jagasime tööd etappideks, samuti mängisime läbi mitmeid liiklusskeeme, jõudes parima võimaliku lahenduseni. Vastavalt etappidele hakkavad toimuma tänavate sulgemised ning neid läbiva ühistranspordi ümberkorraldused. Esimene etapp, mis käivitub 7. märtsil, hõlmab Gonsiori ja Laikmaa tänavate osalist sulgemist, tuues kaasa muudatused bussiliikluses. Kuu hiljem algavas teises etapis ootavad aga veelgi olulisemad tänavate sulgemised, kui Gonsiori ja Laikmaa liikluspiirangule lisandub Hobijaama. Olukord pole lihtne, kuid oleme leidnud lahendused sujuvateks ümbersõitudeks. Tööde tippajal tuleb ümber suunata 27 bussiliini. Kesklinnas muutuvad oluliselt ka bussipeatuste asukohad, mille osas jagame linlastele piisavalt teavet. Elu linnas ei seisku.

Kuidas hindate Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnatranspordi koostööd Vanasadama trammitee rajamisel?

Koostöö on olnud tihe ja TLT panus selles märkimisväärne. Kõigepealt tuleb mainida ühistranspordi ümberkorraldamise planeerimist, millele TLT oluliselt kaasa aitas. Sellega kaasneb muidugi töö ladus korraldus ehitusaegsel liinide ümbersuunamiste perioodil, millega TLT-l tuleb samuti hakkama saada, arvestades seejuures nii bussi-, trolli- kui trammijuhtide liiklusseisakutest ja ümbersõitudest tingitud töökoormuse ja -tingimuste muutusega, et tagada linlastele võimalikult sujuv ühistranspordi teenus. 

Eraldi tahaks märkida positiivset koostööd Kaido Padari ja Andrei Novikoviga, mis on oluliselt kiirendanud mõistlike lahendusteni jõudmist. Abikäe on ulatanud Meelis Telliskivi, kes tõi projekti professionaalset tehnilist kompetentsi. Ümbersuunamiste planeerimisel andis hinnalist nõu Kai Erlenhein. Tänu neile ja mitmetele teistele TLT inimestele on koostöö kujunenud meeldivaks ning tulemuslikuks. Tõsine töö, milles löövad kaasa kõik TLT töötajad alates trammi-, trolli- ja bussijuhtidest, seisab meil aga ees ning pole kahtlust, et sellega hakkama saame. Tänan kõiki ja liigume ühiselt edasi!

Tekst: Ivo Parbus.

3