Irene Metsis – ratsionaalselt emotsionaalne uuendaja

Irene Metsis oma lemmikloomadega. Foto: erakogu

Irene Metsis tuli TLT-sse aasta tagasi ning siin töötatud aeg on tema sõnul kujunenud tegusaks ja muljeterikkaks, kätkedes endas olulisi muutusi tervele ettevõttele. Asendunud on juhtkond ning tippjuhtide hulka lisandunud ja lisandumas uusi inimesi. „Eks sellest tulenevalt muutub ka organisatsioon ning juhtimise kultuur tervikuna,“ kinnitab Irene. „Inimeste väärtushoiakud väljenduvad selles, kuidas igapäevaselt käitutakse ning see kujundabki organisatsiooni kultuuri,“ selgitab töö kõrvalt hinnatud koolitajana tegutsev Irene toimuvate arengute tagamaid. Tema nägemuses on koostöö erinevate TLT osakondade ning inimeste vahel paranenud ning viimasel ajal palju kõneainet pakkunud struktuurimuutused teenivad eesmärki ettevõttes tekkinud ühist hingamist veelgi toetada.

Irene meenutab, et TLT-sse tööle asudes, olid mitmed asjad tema jaoks võõrad. Head koostööd ja ühise eesmärgi nimel tegutsemist märkas vähem, kui neis ettevõtetes, kus ta varem tegutses. TLT-s tajus ta, et mõningates asjades oli aeg otsekui seisma jäänud. Leidus kaasaegsele ettevõttele võõraid hoiakuid ja käitumist, mis meenutasid aastakümnete taguseid arusaamu. „Veel tänagi on näha, et üksused tegutsevad eraldiseisvatena ja olukorra muutmiseks, kus kõik hingaksid samas rütmis, tuleb veel palju teha. Ometi on ettevõttesisene õhkkond muutunud  avatumaks ja sõbralikumaks,“ rõõmustab Irene.

Uuendused muudavad edukaks

Ükski organisatsioon pole edukas, kui takerdutakse olemasolevasse ja ei soovita uuendusi ega proovita uudseid võtteid nii juhtimises kui ka igapäevatöös. Edukaks teeb see, kui otsitakse värskeid lahendusi. TLT-l on viimasel ajal vedanud uute inimestega, kes on ettevõttega liitudes toonud endaga värskeid vaateid ja mõtteid. Samas töötab meil ka pika ja ülipika staažiga inimesi. Uute ja pikki aastaid ettevõttega seotud töötajate sobiv vahekord kujutab Irene arvates endast võimekat mootorit, mis suudab ettevõtte tippu vedada ka keerulistel aegadel. Mida mitmekesisem on organisatsiooni kooslus, kus ametis nii noori kui vanu, verivärskeid liitujaid ja staažikaid tegijaid, mehi ning naisi, seda avaramad võimalused on püstitatud eesmärkideni jõuda.  

Inimesi tuleb kuulata

Esimese tööaasta õnnestumisi meenutades toob Irene välja väärtuste töötoa, kus bussi- ja trollijuhid said rääkida oma igapäevastest tegemistest ning arutleda, kuidas nemad näevad ettevõtte väärtusi ja enda osa nende kujundamisel. „Inimesi tuleb kuulata ja avastada, kui toredalt nad oma tööd ja igapäevaseid toimetusi kirjeldavad ning nende arvamusega arvestada,“ on Irene kindel, sest ettevõtte esmane kohus on teha kõik, muutmaks igapäevaselt linlaste teenindamisega kokku puutuvate töötajate elu võimalikult muretuks, et nad saaksid tööle pühenduda. „Need on väikesed asjad, mis tekitavad töötajas tunde, et temast hoolitakse. Tuleb märgata, tunnustada, öelda tänusõnu tehtu eest. Hoolimine algab igapäevastest töötingimustest ja muidugi sissetulekust, mis on ülitähtis. Bussi-, trammi- ja trollijuhi töö pole lihtne ning ka remondipersonali, liikluskorraldajate, koristajate töö väärib märkamist ja tunnustust,“ hindab ta kaastöötajate panust. „Vaadates, kuidas bussid, eriti lõõtsbussid linnaliikluses hakkamasaamiseks manööverdama peavad, tekitab see imetlust. Lisaks ootame kõikidelt sõidukijuhtidelt ka eeskujulikku teenindust ja ohutut sõitu. Seda tööd lihtsalt tuleb hinnata!“ möönab Irene.

Struktuurimuutused toovad värsket hingamist

Käimasolevasse struktuurimuudatusse suhtub Irene Metsis positiivselt, sest need toovad endaga uusi võimalusi koostöö tõhustamiseks ning värskete mõtete rakendamiseks. „Me teame, millist organisatsiooni tahame, kuid kuidas see täpselt tööle hakkab, selles suhtes saame vastuse mõne aja möödudes. Kõik, mida teeme, on kantud soovist muutuda heaks teenindusettevõtteks, kus esiplaanil seisab moodsaimate sõidukite ja ettevõtte väärtusi kandvate töötajate abil parima teenuse pakkumine. Ühistranspordiga sõitmine peab saama linlaste jaoks puhtaks rõõmuks!“ viitab ta struktuurimuutuse kesksele teemale.

TLT vajab iga tublit töötajat

Rääkides valikukriteeriumitest, millele pidid vastama inimesed, kes kolmeteistkümne TLT seest ja kaheksateistkümne väljastpoolt kandideerida soovinu seast välja valiti, toob Irene esile strateegilise juhtimise oskuse, piisava eelneva kogemuse ja hariduses vähemalt magistrikraadi. Kõik valikusõela läbinud vastasid neile tingimustele, ometi oli protsess keeruline ja ka emotsionaalselt raske. „Oli neid, kes ettevõttest lahkusid. Nende panust tuleb hinnata, kuid püstitatud eesmärgid nõuavad uut kompetentsi. TLT vajab kogemusi, vajab iga tublit töötajat,“ kinnitab personalidirektor.

Irenet motiveerib võimalus töötajate heaks midagi ära teha. Tegemist on personalidirektoril aga enam kui küll. Vaja on tõsta ettevõtte mainet ja kasvatada inimeste motivatsiooni. Kohe algavad bussijuhtide ja spetsialistide koolitused, mõttes on veel mitmed põnevad projektid, mis muudavad ettevõtte atraktiivsemaks. Lisaks värbamisele, töösuhetele  ja koolitusele kuuluvad 1. veebruarist personalidivisjoni alla välis- ja sisekommunikatsioon ning reklaam. Lisandumas on ka kliendikogemuse juht, kes hakkab vastutama teenindusstandardi loomise eest.

Elus tuleb osata rõõmu leida

Lisaks väljakutseid esitavale tööle tunneb Irene rõõmu paljudest asjadest, mis elu huvitavaks ning mitmekesisemaks muudavad. Koerainimesena on teda kodus ootamas kaks neljajalgset sõpra, kellega õhtuti looduses pikki jalutuskäike teha. Helgeid hetki kingib suhtlemine lähedaste ning arvuka sõpruskonnaga, kellega on alati huvitav ühiselt aega veeta. Irenele meeldib, kui teda ümbritsevad soojad ja avatud meelega inimesed. Siis saab igast viivust omaette väärtus, mida nautida.

TLT pere poolt soovime Irenele sama avastusterohkeid ja eneseteostusvõimalusi pakkuvaid päevi nagu seni! „Jäägem inimestena iseendaks ja kõik elus õnnestub!“ usub Irene ning tuleb tunnistada, et tal on õigus.

Tekst: Ivo Parbus.

2