Isikuandmetest ja nende töötlemisest

Data protection. Foto: erakogu

Mis on isikuandmed ja mida nende töötlemisel silmas peab pidama, seda on võimalik lugeda siit.

Miks on see teema oluline?

Eelkõige muidugi selle tõttu, et andmed on tänapäeval väärtus, mille varal näiteks sellised ettevõtted nagu Facebook, Google ja teisedki on kokku ajanud suuri varandusi. Meie ise oleme andnud neile selleks võimaluse, laadinud üles oma andmed nende portaali ja nemad müüvad seda infot, mida me lahkelt enda kohta nendega jaganud oleme, turundajatele.

Olete kindlasti tähele pannud, et kui klõpsate kasvõi mingil juhuslikul leheküljel, millel räägitakse, ütleme näiteks kassitoidust, siis edaspidi pakutakse teile pidevalt kõikvõimalikku kaupa, mis seondub kassidega. Ja nii võib juhtuda paljude asjadega. Teid võibolla ei huvita kassid üldse ja see klõps oli käevääratus, aga koheselt on info talletatud netiavarustes ja teil on piltlikult öeldes otsa ees tempel- „tema armastab kasse“ ja kulub palju aega, enne kui teid selle teemaga enam internetis ei jälitata.

Aga kas keegi küsis teilt, kuidas teile mõjub selline alaline kassiteemade väljapakkumine või kas te olete nõus, et teile neid pakkumisi üldse tehakse? Teie soovid ei läinud neile tegelikult üldse korda. Nemad tahtsid oma klientide kaupa turundada ja teenisid selle pealt tulu. Või teine näide: kindlasti on teile helistatud ja pakutud müüa tolmuimejat, mis suudab teha imet, muutes kodu täiesti tolmuvabaks või on pakutud kosmeetikat, mis on uuenduslik ja mõjub sama hästi nii juustele, nahale kui küüntele. Olen saanud isegi neid kõnesid ja kui olen küsinud, kust on saadud mu telefoninumber, siis on öeldud, et neil on list. Kust tekib selline list, sellele reeglina vastata ei osata või ei taheta. Mina tean kindlalt, et ei ole andnud nõusolekut sellises listis olla.

Meil kõigil on selliseid kogemusi. Isikuandmete kaitse üldmääruse mõte ongi kehtestada reeglid, mille alusel iga inimene saaks ise määrata, kes ja kuidas tema andmeid kasutab. Inimene on oma andmete omanik. See on põhiline dogma, mida igaüks meist peaks väärtustama. Meie andmed on nimelt meie enda kapital ja meie ise otsustame nende kasutamise üle. Selle tõttu on väga oluline, et me teaksime isikuandmetega seonduvaid reegleid ja ka nõuaksime nende järgimist. Isegi kui meil ei ole igapäevases töökeskkonnas otsest kokkupuudet klientide või töötajate isikuandmetega, siis enda õiguseid selles vallas võiks igaüks teada. See, mis kehtib kliendi ja töötaja andmete kohta, kehtib ju meie enda andmete kohta samamoodi ja saame juriidilistelt isikutelt, kes meile teenust osutavad, nõuda reeglite järgimist ja eelkõige ise omanikuna oma andmete õiguspärast kasutamist jälgida. Nii saame kontrolli oma elu üle, sest meie andmed on meie isikuga lahutamatult seotud. 

Kuidas me töötleme isikuandmeid TLT-s, saate lugeda ka siseveebist andmekaitse pealkirja alt.

Mailis Kullerkupp
TLT andmekaitsespetsialist

1