Sisekontrolli osakonna projektijuht Janek Laev pälvis Soome riigilt kõrge tunnustuse

Janek Laev tseremoonial. Foto: erakogu

20. augustil sai TLT sisekontrolli osakonna projektijuht Janek Laev Soome Vabariigi kõrge tunnustuse osaliseks – talle omistati pikaajalise tiheda ja tulemusliku koostöö ning panuse eest tunnustus Soome ja Eesti riigi vahel seoses Häirekeskuse loomise ja erinevate reformidega edasiminekul.

Tegemist on Janeki jaoks juba korduva tunnustusega tulemusliku tegevuse eest riigisektoris: lisaks eelpool nimetatule on ta pälvinud varem Presidendi teenetemedali hr Arnold Rüütlilt kui pr Kersti Kaljulaidilt. Samuti on tema tegevust tunnustatud Tallinna linna teenetemärgiga aastal 2015.

2017. aastal lahkus meie tänane kolleeg riigisektorist ning vahepealse aja veetis erasektoris töötades Ukrainas, kus vedas 3 projekti: Dnipros 112 projekti ning vabatahtliku pääste projekti, Kiievis kriisikommunikatsiooni kõnekeskuse projekti.

TLT-s töötab Janek alates 2021. aasta algusest ning tänasel päeval disainitakse ettevõttesiseseid protsesse ümber. „Meie eesmärgiks on digitaliseerida ja automatiseerida maksimaalset seniseid protsesse Juhtimiskeskuses. Võin öelda, et meie Juhtimiskeskuse tegevus ei erine kuidagimoodi 112 tegevusest: kui üks päästab elusid, siis teine tõstab elukvaliteeti,“ selgitab ta.

Nõnda oli tema jaoks 6 aastat peale riigisektorist lahkumist Soome Vabariigi poolt antud tunnustus meeldivalt üllatav, sest nagu Janek ise nendib, on tema töö eesmärgiks mitte tunnustuse saamine, vaid läbi oma töö arendada elutähtsate teenuste pakkumist ning hõlbustada seeläbi ettevõtte protsesse ja valdkonnas töötajate igapäevatööd. „TLT juhtimiskeskuse rajamine on vaatamata varasemale kogemusele ikkagi väljakutse ja ühistranspordi valdkond on põnev,“ nentis Janek Laev.

Janek Laev. Foto: Mark Kitajev
Soome Vabariigi tunnustus ja diplom. Foto: Mark Kitajev