Kiitused meie tublidele kolleegidele

Buss ja linnaelanikud. Foto: Mark Kitajev
 • Kirjutan, sest ei oska mujale vabandusega pöörduda. Tekitasin hommikul (09.09.2022) veidi peale 08.00 Ristiku tänava ja Paldiski maantee ristis liiklusohtliku olukorra, kuhu oli kaasatud ka buss nr. 40. Kellaaega ma täpselt öelda ei oska ja bussi registreerimisnumbrit veel vähem. Oskan enda kaitseks vaid öelda, et harilikult sõidan seal ristmikul esimesest reast Paldiski maanteele ja täna sattudes teise ritta käitusin ikka nagu harjumuspärane on sel ristmikul. Õnneks reageeris bussijuht kiiresti ja hoidis sellega halvima ära. Tunnistan eksimust ja saadan bussijuhile vabandused. Loodan siiralt, et sain oma õppetunni.
 • Tahaksin kiita bussijuhti, kes sõitis liinil 54 suunaga Estonia – Kurina, oli peatuses Kiviku 09.09.2022, kell 8.39. Jäin hilja peale ning jooksin peatusesse, bussijuht ootas mind ära ja tänu sellele jõudsin tööle õigeaegselt. Näiliselt väike žest, aga minule oluline ja vähemalt Lasnamäel sellist viisakust tihti ei kohta.
 • Palun avaldada kiitust noorele bussijuhile, kes täna hommikul teenindas bussiliini nr 58 Lasnamäel ajavahemikul kell 7.30-8.00 (nr 3260). Väga hea juhtimisstiil ja viisakas teenindamine.
 • Soovin kiita 17.09.2022 liini nr 5 juhti (nr 2294) kes väljus Kelluka teelt kell 17:38 suunaga Kesklinna. Minu laps koos oma sõbrannaga märkasid bussi liiga hilja. Buss juba sõitis peatusest välja, kui märkas lapsi ja keeras peatusse tagasi ja võttis lapsed peale. Väga hooliv juht!
 • Sooviksin kirjutada seigast, kus tulin Kolde puiestee bussipeatusest (vist kell 8.12 ajal) umbes 10 meetrit eespool autost välja samal ajal, kui selja taga oli peatumas number 72 buss. Märkamatult kukkus mu taskust telefon välja ning kõndisin edasi. Olin juba veidi maad edasi kõndinud, kui järsku kuulsin hüüdeid, mis tulid bussijuhilt, kes oli olnud meie auto taga ja märganud minu maha kukkunud telefoni. Üllatusega avastasin, et bussijuht oli väljunud bussist ja võtnud vaevaks joosta ja tuua mu telefon mulle tagasi. See tegu tegi tõesti mu südame väga soojaks ning loodan väga, et tunnustate juhti! 
 • Palun kiita bussijuhti nr. 20A (nr 1114). Oli kell 20:37 Viru peatuses, suunaga Laagri alevik. Sõitis väga sujuvalt, pidurdab kenasti, äärekivi ligidale sõidab kenasti, mitte ei jäta pikka vahet, et halb maha astuda.
 • Olen väga tänulik troll nr. 3 (nr. 433) juhile, kes 24.09.2022 väljumisel Mustamäe peatusest kell 17.05 oli nii abivalmis ja lahke abistamas ratastoolis inimest.
 • Tänan nr. 17A naisbussijuhti, kes mind aktiivselt abistas. Buss väljus 14.09.2022 Sütiste tee peatusest kell 12.42.

Благодарности нашим работникам от граждан

 • Пишу, потому что не знаю, как извиниться по-другому. Утром (09.09.2022), чуть позже 08:00, на пересечении улицы Ристику и Палдиского шоссе я создал опасную дорожно-транспортную ситуацию, в которую также был  вовлечен автобус № 40. Я не могу назвать точное время и тем более регистрационный номер автобуса. В свое оправдание могу только сказать, что на перекрестке я обычно еду с первого ряда на Палдиское шоссе, и когда я сегодня попал во второй ряд, я все еще вел себя на этом перекрестке по привычке. К счастью, водитель автобуса быстро среагировал и тем самым предотвратил самое худшее. Я признаю ошибку и приношу водителю автобуса свои извинения. Я искренне надеюсь, что усвоил урок.
 • Хочу похвалить водителя автобуса, который ехал сегодня, 09.09.22, по маршруту 54 в направлении Эстония – Курина и остановился на Кивику в 8:39. Я опаздывала и бежала к остановке, водитель автобуса ждал меня и, благодаря этому, я успела на работу вовремя. Вроде и небольшой жест, но для меня он важен, по крайней мере, в Ласнамяэ такая вежливость встречается нечасто.
 • Пожалуйста, передайте мою благодарность молодому водителю автобуса, который сегодня утром, с 7:30 до 8:00, обслуживал автобусный маршрут № 58 в Ласнамяэ (государственный № 260 TAK). Очень хороший стиль управления и вежливое обслуживание.
 • Хочу похвалить водителя маршрута № 5 (парк № 2294), который 17.09, в 17:38 выехал с Келлука теэ в сторону Кесклинна. Моя дочь и ее подруга заметили автобус слишком поздно. Водитель уже отъезжал от остановки, когда заметил детей, повернул обратно к остановке и подобрал их. Очень заботливый водитель!
 • Хочу описать ситуацию, когда я вышла из машины примерно в 10 метрах перед  автобусной остановкой на бульваре Колде (вероятно, в 8:12), а позади меня остановился автобус № 72. Незаметно мой телефон выпал из кармана, и я продолжала идти. Я уже прошла некоторое расстояние, как вдруг услышала крик водителя автобуса, который был позади нашей машины и заметил мой упавший телефон. Я была удивлена, обнаружив, что водитель автобуса вышел из автобуса и взял на себя труд побежать и вернуть мне мой телефон. Этот поступок очень согрел мне сердце, и я надеюсь, что вы узнаете имя водителя!
 • Просьба похвалить водителя автобуса № 20а (№1114). Это было на остановке Виру, в 20:37, по  направлению к Лаагри. Водитель ехал очень плавно, хорошо тормозил, хорошо подъезжал к бордюру, не оставляя большой промежуток, когда приходится сходить с трудом.
 • Я очень благодарна водителю троллейбуса №3 ( 433), который 24.09.2022, в 17:05, при выезде с остановки Мустамяэ так заботливо и любезно помог человеку в инвалидной коляске.
 • Я тоже благодарю женщину-водителя автобуса № 17 А (№ 1514), которая активно мне помогала. Автобус выехал с остановки «Сютисте теэ» 14.09.2022 в 12:42.
1