Kursuste õppekavad, mahud ja teemad


Kursustel osalejatel on võimalus oma teadmiste täiendamiseks kasutada Teooria.ee poolt koostatud lisaõppematerjale.

D-kategooria mootorsõiduki juht

Täpsem õppekava: Lisa 10 D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.
TeooriaõpeTundeSõiduõpeTunde
1.Liiklusreeglid ja käitumine liikluses10  
2.  Sõiduki käsitsemine1
3.Sõiduki tundmine12  
4.  Sõiduki juhtimine õppeplatsil2
5.Liiklusohutus7  
 Vahekontroll liiklusreeglite tundmises1Vahekontroll juhtimisoskuses1
6.  Sõiduki juhtimine liikluses14
7.Liikluspsühholoogia6  
8.  Sõiduki juhtimine erioludes2
9.Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad4  
 Teooriaõpe kokku40Sõiduõpe kokku20
 Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma bussi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
6.  Kasutama bussi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse teooria- ja sõidueksamiga. Positiivse tulemuse korral toimub teooria- ja sõidueksam maanteeametis.

C-kategooria mootorsõiduki juht

Täpsem õppekava: Lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.
TeooriaõpeTundeSõiduõpeTunde
1.Liiklusreeglid ja käitumine liikluses5  
2.  Sõiduki käsitsemine1
3.Sõiduki tundmine5  
4.  Sõiduki juhtimine õppeplatsil3
5.Liiklusohutus4  
 Vahekontroll liiklusreeglite tundmises1Vahekontroll juhtimisoskuses1
6.  Sõiduki juhtimine liikluses
7.Liikluspsühholoogia2  
8.  Sõiduki juhtimine erioludes2
9.Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad3  
 Teooriaõpe kokku20Sõiduõpe kokku10
 Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma veoauto üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
6.  Kasutama veoauto juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

CE-kategooria mootorsõiduki juht

Täpsem õppekava: Lisa 11 BE-, CE- ja DE-kategooria ning D1E- ja D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Jrk.
nr.
TeooriaõpeTundeSõiduõpeTunde
1.Liiklusreeglid ja käitumine liikluses2  
2.  Autorongi koostamine1
3.Autorongi ehitus1  
4.  Autorongi juhtimine õppeplatsil2
5.Liiklusohutus3  
 Vahekontroll liiklusreeglite tundmises1Vahekontroll juhtimisoskuses1
6.  Autorongi juhtimine liikluses6
7.Liikluspsühholoogia2  
8.Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad1  
 Teooriaõpe kokku10Sõiduõpe kokku10
 Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2.  Tundma autorongi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
6.  Kasutama autorongi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Bussijuhi täienduskoolitus

Ametikoolituse õppekava1. Täienduskoolituse tunniplaan (35 tundi) (PDF, 61 KB)
Täienduskoolituse õppekava (PDF, 298 KB)

2. Kiirendatud ametikoolitus tunniplaan (140 tundi) (PDF, 124 KB)
Kiirendatud ametikoolituse õppekava (PDF, 308 KB)

Trammijuht

Trammijuhi ettevalmistamise õppekava:

Jrk.
nr.
TeooriaõpeTundeSõiduõpeTunde
1.Liiklusreeglid9  
2.Juhtimistehnika24Trammi käsitsemine1
3.Trammiliikluse organiseerimine2  
4.Trammi tehnilise käidu eeskiri, tööjuhend22Trammi juhtimisvõtted depoos8
5.Liiklusohutus4  
 Vahekontroll liiklusreeglite tundmises1Vahekontroll juhtimisoskuses1
6.Elektriseadmed20Trammi juhtimine linnas24
7.Mehaanilised seadmed10  
8.Energiavarustus, rööbasteed12Juhtimisoskuste kinnistamine6
9.Töökeskkond, liiklus- ja tööohutus10  
 Teooriaõpe kokku114Sõiduõpe kokku40
 Pärast koolitust peab õpilane:
1.  Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid
2.  Tundma trammi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3.  Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4.  Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5.  Oskama sõitjatega suhelda ja neid korrektselt teenindada.
6.  Kasutama trammi juhtimisel ohutuid, sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse teooria- ja sõidueksamiga. Positiivse tulemuse korral toimub teooria- ja sõidueksam Maanteeametis.