Kõrgusest kukkumise ennetamine

Üks sagedasemaid raske tervisekahjustuse või surmaga lõppevate tööõnnetuste põhjuseks on kukkumine kõrgusest. Kõikides kohtades, kus töötamise või liikumise ajal on kukkumisoht, rakendab TLT töötajate kaitseks ennetusabinõusid, et minimeerida kukkumise võimalusi.

Kõrgustes töötamine tähendab töötamist töökohal, kus vajalike ohutusabinõude puudumise korral võib kukkuda ja ennast vigastada. See hõlmab töötamist maapinnast kõrgemal, eritasandil nagu redel, trepp, tööplatvorm, tellingud, korv- ja käärtõstuk jne. Kõrgustes töötamine võib olla ühekordne või pikemaajaline tegevus, ohutusnõutest tuleb kinni pidada mõlemal juhul.

Enne kukkumise tagajärgede minimeerimist kasuta ohutuid töövõtteid ja mõtle oma tegevus läbi, et vältida kukkumist.

Kõrgustes töötamine on kõige turvalisem, kui töökoht on ümbritsetud alaliste kaitsepiiretega: kaitsepiirdega tööplatvormid, korv- ja käärtõstukid, torntellingud jne. Keelatud on kasutada improviseeritud vahendeid (nt redeli paigutamine millegi peale).

Töötamisel või liikumisel kõrgusel alates seismise tasapinnast 2 meetrit, tuleb kanda peakaitsevahendit (kaitsekiivrit, löögikindlat või tugevdusega mütsi jne) ning rakendada täiendavaid ohutusabinõusid (nt kaitsepiirded, ohutusvõrgud). Kui töö laadi tõttu ei ole võimalik kaitsepiirdeid või ohutusvõrke kasutada, tuleb ohutus tagada ohutusvöö või rakmetega.

Enne kõrguses töötama asumist veendu, et kasutatavad abivahendid (redel) oleksid töökorras ja nende ohutus kontrollitud. Libisemisohu vältimiseks kanna kinniseid, kindlalt jalas püsivaid, libisemisvastase tallaga tööjalanõusid. Jälgi, et töötamise piirkonnas ei oleks komistamist põhjustavaid esemeid.

Veendu, et ei oleks elektrilöögiohtu.

Redelil seistes ei tohi töötada kauem kui 30 minutit korraga ega rohkem kui kolmandiku tööpäeva pikkusest.

Enne tõstuki kasutamist veendu juhtimis- ja ohutusseadiste toimimises.

Ohutu ja turvalise töökeskkonna loomisel saame ise palju ära teha. Kui sul on küsimusi, täpsusta oma tööülesanne oma vahetu juhiga. Hooligem enda ja teiste tervisest!

1