Kurmet Ojamaa – tööd tuleb võtta tõsiselt

Kurmet Ojamaa. Foto: erakogu

1. märtsil alustab tugiteenuste divisjoni juhina tööd Kurmet Ojamaa. Neli viimast aastat Tallinna Ülikooli finantsjuhina tegutsenud Kurmeti jaoks kujutab liitumine TLT-ga huvitavat väljakutset, sest tema sõnul on tegemist väljapaistva organisatsiooniga, mille teenuseid pole võimalik linnapildis märkamata jätta.

Talle jäid silma muudatused, mis uue juhtkonna eestvedamisel on TLT-s viimasel ajal toimunud ning kui kuulutati välja konkurss divisjonide juhtide ametikohtadele, otsustas ta võtta kinni võimalusest oma kogemusi arenevas ja üha kaasaegsemaks muutuvas ettevõttes rakendada. „Organisatsioon, kus aasta käive ületab saja miljoni piiri ja põhivarasid arvel veelgi suurema summa eest, lausa kutsub oma võimeid proovile panema,“ selgitab Kurmet motivatsiooni divisjoni direktori ametikohale kandideerida. Seda, et ta endale võetud ülesannetega hakkama ei saaks, süsteemne ning täpsust, samas loovat lähenemist hindav mees ei pelga, kuna ülikoolis tegeles ta sarnaste valdkondadega, mida meie ettevõtteski juhtima hakkab. Muutub töökeskkond ja inimesed, kes ümbritsevad, kuid põhiosas jääb töö ja vastutus samaks.

Tugev organisatsioon algab ühtehoidmisest

Tugiteenuste divisjoni hakkavad kuuluma finantsvaldkond, õigusteenistus, IT, laomajandus ja haldus. Peamiseks ülesandeks nimetab Kurmet rakendada neis valdkondades võimalikult efektiivseid, samal ajal ladusalt ja tõrgeteta toimivaid lahendusi. „Eks efektiivsus ole eesmärk, mille poole ettevõtluses püüeldakse ajast aega ning ka TLT juhtkond on seadnud selle keskseks teemaks,“ toob Kurmet välja põhimõtte, milles tema seisukohad juhatuse omadega sajaprotsendiliselt kattuvad.  

Tallinna Ülikoolis on veidi üle tuhande õppejõu, ametniku ja teenistuja. See on poole vähem, kui TLT-s töötajaid ning Kurmeti hinnangul on liitumine märksa mastaapsema organisatsiooniga tema karjääris enesest mõista sammuke edasi. Samas tunnistab ta naljatades, et hakkab nähtavasti puudust tundma saginast ja elurõõmust, mida tõid ülikooli seinte vahele enam kui seitse tuhat õpihimulist tudengit.

Üks Kurmeti jälgitav reegel on, et kodutööd tuleb võtta tõsiselt ning sellega arvestas ta ka TLT-sse kandideerides. Ettevõtte tausta tegi ta endale sügavuti selgeks nagu tõelisele finantsistile kohane. Seda, milliseid muutusi ta oma valdkonnas näeb, ei soovi ta veel avaldada, tuletades meelde vanarahva tarkust, et esmalt tuleb muneda ja alles seejärel kaagutada.

Kurmeti sõnul algab organisatsiooni tugevus ühtehoidmisest, kui tehakse kõik vastuolude vältimiseks. „Koostöö on väärtus, mida hinnates jõuab tulemuseni. On äärmiselt oluline, et kõik divisjonid vaataksid samas suunas ning töötaksid ühise eesmärgi nimel. See puudutab ka tugiteenuste allosakondi, mille edukas toimimine tagab divisjoni võimekuse tervikuna,“ toob ta välja põhimõtte, mille eest seisab. „Organisatsioon on seda tugevam, mida enam õnnestub all-lülid tervikuks liita. Nii kui mõnd tegevusala teiste arvelt eelistada, tekkib nõrgima lüli efekt, mis võib kogu ettevõtte fookuse paigast nihutada,“ teab Kurmet, kuidas ennetada vigu, mis seatud eesmärkideni jõudmist raskendavad.

Eesmärk on parim teenus

Tugiteenuste divisjon pole ettevõttes suurim, kuid sinna kuulub siiski enam kui 100 töötajat, kellel kõigil on oma ülesanded, rõõmud ja ka mured, millele tuleb lahendus leida. Peale ametisse asumist kavatseb Kurmet Ojamaa võtta ette põhjaliku organisatsiooni ja töötajaskonnaga tutvumise. „Tuleb kuulata, mõista ja võtta teadmiseks, kuhu oleme tänaseks jõudnud ning seejärel kohtuda kõigi meeskonnaliikmetega,“ kirjeldab Kurmet esimeste töönädalate tegevusi. Paika tuleb panna ka divisjoni sisene struktuur, tööülesanded ja rollijaotused. Esmase ülesandena nimetab Kurmet selgusele jõudmist, kuidas pakkuda ettevõttena veelgi paremat ning linlastele mugavamat teenust. Juhtimisotsuste tegemiseks peab aga tagama info ladusa ja tõrgeteta liikumise, eelistades selle selget ja hoomatavat esitust, mitte numbrite rägastikku või arvudest üle kuhjatud Exceli tabelit. Protsessi olulise osana nimetab Kurmet juhtimiskeskuse tõrgeteta käivitamist, milles IT sektoril on üks juhtrolle.

Male ja autod

Lisaks selguse loomisele Exceli tabelites nimetab Kurmet ühe oma kirena kiindumust malesse. Kunagi Eesti Meistrivõistlustel osalenud mängijana ootab meistri kandidaadi tiitlini jõudnud mees endaga kontakteeruma neid TLT inimesi, kellel ruudulisel laual malendite liigutamine samuti südame kiiremini põksuma paneb. Igatahes hakkavad malelaud ja -kell Kurmeti kabinetti ehtima ka TLT-s, nagu tegid seda tema eelmiseski töökohas. 

Teine hobi, millega Kurmet vaba aega täidab, on aga kaalutlevast malemaailmast sootuks erinev rallisport. Autodest ei saa ta alates lapsepõlvest üle ega ümber. Masinate putitamine kergeks, kiireks ning hõlpsalt juhitavaks ning nendega siis rahvarallidel, mõnikord ka jäärajal ning ringrajal kihutamine, aga vastukaaluks ka määratud ajaraamis ühest kontrollpunktist teise kulgemine on see, mis elule vürtsi lisab.

Tuleb leida töötajate tugevad küljed

Lõpuks kinnitab Kurmet, et mingit koondamislainet pole tugiteenuste divisjonis oodata. Need jutud võib heaga unustada. „Minu juhtimiskoolkonna veendumuste hulka kuulub, et tööd tuleb teha inimestega, kes hetkel olemas ning juhi oskus väljendub selles, kuidas meeskond ühiste eesmärkide nimel tööle panna,“ lisab ta, võttes teema kokku tõdemuses, et tuleb leida iga inimese tugevad küljed ning neid rakendada ja läbi koolituste edasi arendada. „Kui mõni inimene on täna rollis, milles tema tugevused kõige paremini esile ei kerki, peab leidma lahenduse, et töötaja saaks oma andeid rakendada just neis valdkondades, kus end koduselt tunneb,“ paneb ta i-le täpi.

Soovime Kurmetile, et ta saaks TLT-s keskenduda neile väljakutsetele, mis silma särama panevad, koostöö laabuks ilma pikka sisseelamisaega nõudmata ning töö kõrvalt jääks aega ka maleks ja autode putitamiseks.

Tekst: Ivo Parbus.

2