Linlastel on põhjust rõõmustada – Tallinn ehitab trammitee Vanasadamani

Täna andis Tallinna Linnavalitsus teada otsusest trammitee viimisest Vanasadamasse ning selle trassi valikust. (loe lähemalt: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-ehitab-trammitee-Vanasadamani)Tallinna Linnatranspordi ASi tellitud reisijate rahuolu uuringud on näidanud, et sõitjad on Tallinna trammiliiklusega väga rahul. Ometigi on uuendused jätkuvalt väga oodatud, sest liiklustihedus Tallinnas on aasta-aastalt kasvanud ning trammivõrgustiku laiendamine aitab meil tagada sõitjate rahulolu ja ühistranspordi kasutuse kasvu ka edaspidi.
Ühistranspordi teenusepakkujana aitame meeleldi kaasa trammitaristu projekti elluviimisele, jagades teenuse osutamisega seotud infot ja kogemust juba planeerimisetapis, et uus trammitrass vastaks meie kui teenusepakkuja vajadustele ja tarbijate ootustele.
Kõik TLT trammid sõidavad 100% roheelektril. Aasta teises pooles uueneb bussipark, kus vanemad bussid asendatakse uute keskkonnasõbralike surugaasil sõitvate bussidega, mis on järgmiseks sammuks rohelise pealinna eesmärkide rakendamisel ühistranspordis. Teenusepakkujana tervitab TLT linna otsust, täiendada koos sõidukipargi uuendamisega ka taristut, mis võimaldab meil pakkuda mugavamat, kiiremat ja keskkonnasõbralikumat teenust juba 2023. aasta lõpul valmival uuel trammitrassil.