November ja detsember tulekahju korral tegutsemise õppuste kuud

Õppused. Foto: Raoul Raidna

Novembris ja detsembris saavad toimuma kõikidel me suurematel territooriumitel olevates suuremates hoonetes tulekahju korral tegutsemise õppused. Kuna me hooned on mahukad, siis neid õppuseid me oleme iga aasta kohustatud tegema. Võtkem palun seda kui iga-aastast head võimalust me ettevõtte turvalisuse tõstmiseks ja enda teadlikkuse tõstmiseks. Õppuse käigus räägime üle tulekahju korral tegevused ja viime praktiliselt läbi tegevused tulekahju korral. Viimane tulekahju leidis aset 4. märtsil 2022.a. Vana-Lõuna 41 veoalajaamas.

Hea on see, et me ettevõttel on just aastal 2022 ettevalmistatud uued objektide põhised tulekahju korral tegutsemise plaanid, mis ongi õppuse läbiviimisel aluseks.

Et ettevõtte eelarvelisi vahendeid kokku hoida, siis sel aastal korraldame õppuseid ise ja ettevõttes on vastav pädevus olemas.

Turvalisust ja ohutust

Raoul Raidna

Turva- ja ohutusekspert, tuleohutusspetsialist tase 5