Ohutusalane koolitus erivedude bussijuhtidele

Aprillis toimub erivedude bussijuhtidele mõeldud koolitus, kus tutvustatakse sõitjate vedu, ohutust ning kliendisuhtlust käsitlevaid teemasid. Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele parem pädevus töö tegemiseks ning peale esmakoolituse toimumist hindame, kas ja millal on vajadust sarnase koolituse järele veel.

Täpsemalt tuleb jutuks:

  • Liikumispuudega inimeste transportimisega kaasnevate ohtude kaardistamine ja analüüs ning ennetusvõimalused.
  • Reisijate peale- ja mahalaadimise protsess eelkõige ohutust silmas pidades.
  • Erinevad ratastoolid ja nende transportimise võimalused.
  • Ratastooli kinnitamise vahendid ja kinnitamise protsess.
  • Ohud vale kinnituse puhul.
  • Suhtlemine kliendiga.
  • Mida teha, kui toimub õnnetus, milles osaleb ratastooli kasutaja.
  • Ettevõttesisesed reeglid erinevate juhtumite (õnnetus, ebaõige ratastool, kliendi ohtlik käitumine jms) korral.
  • Praktiline ratastooli peale- ja mahalaadimine ning kinnitamine koolitusprotsessi käigus.