Parima bussikujunduse konkurss

Eesmärk
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport kuulutab välja konkursi parima väliskujunduse saamiseks koolibussidele.
Käesoleva aasta oktoobris alustavad Tallinnas kooliõpilaste sõidutamist kolm spetsiaalselt selleks tellitud bussi Scania – Irizar i4. Busside originaalse väliskujunduse saamiseks soovime, et kõik huvitatud saaksid pakkuda oma lahenduse.

Lähteülesanne
Konkursi eesmärgiks on saada väline kujundus bussidele Scania – Irizar i4, mille joonised on kättesaadavad siin ja siin.
Kujunduse juures tuleb arvestada, et bussid on mõeldud nii õpilaste veoks kui ka kooliliinidest vabal ajal muude tellimussõitude teenindamiseks ning nende väliskujundus peab sobima mõlema ülesande täitmiseks.

Tööde hindamine
Töid hindab komisjon, kuhu lisaks TLT esindajatele kuuluvad ka liikmed Tallinna Linnavalitsusest, Kujundusgraafikute Liidust ja Õpilasesinduste Liidust. Hindamise aluseks on originaalsus ja sobivus antud bussitüübile.
Konkursil osalemine on ühtlasi kinnitus, et TLTl on õigus võidutööd koolibusside kujundamisel lisatingimusteta kasutada.

Tööde esitamise tähtaeg
Töid ootame elektrooniliselt vormistatuna hiljemalt 22. augustil 2021, aadressile tlt@tlt.ee
Töödele lisada märgusõna Koolibuss ja eraldi manusena teostaja kontaktandmed.
Tulemused avaldatakse 1. septembril 2021.

Auhinnad
I koht saab rahalise preemia 1500 eurot.
II koht 1000 eurot.
III koht 500 eurot.