Psühholoog-superviisor kutsub nõustamisele

Süda. Foto: erakogu

Hea kolleeg!

Juba paar viimast aastat on meie elus ärevust ja ebakindlust liialt palju. See kõik, mis toimub ümberringi nii kaugel kui lähemal, mõjutab igaühte meist. Vaimse tervise teemale ei ole me varasemalt palju tähelepanu pööranud ega sellest rääkinud. Nüüd on see aga üks olulisemaid valdkondi, et inimene tunneks end terve ja tasakaalukana.

Kuna meie jaoks on oluline, et meie töötajad oleksid terved ning et neil oleks kellegagi vajadusel oma muresid jagada, siis alates 15. märtsist on meie töötajate jaoks olemas psühholoog- superviisor Taimi Elenurm, kelle juurde on oma muredega võimalik minna.

Taimi on pika kogemusega psühholoog, superviisor ja coach. Tema kohta saab täpsemat infot siit: https://supervisioon.ee/team/taimi-elenurm/

Kui sa tunned, et vajad nõustamist ega saa mujalt abi ning toetust, siis on sul võimalus minna ja rääkida.

Seda võimalust saavad kasutada kõik töötajad (eesti ja vene keeles) ning töötajana ei tule sul teha muud, kui leppida temaga ise aeg kokku. Kõik on konfidentsiaalne!

Hoolime üksteisest!

Psühholoogi teenuse kirjeldus

Psühholoogiline nõustamine aitab leida lahendusi keerulistele olukordadele töös, säilitada ja toetada töövõimet ja tööheaolu, luua elutervet töökultuuri, korrastada töösuhteid ja töösse suhtumist. Nõustamise üheks eesmärgiks on leevendada tööstressi ja ennetada läbipõlemist. Psühholoog nõustab töötajaid töökeskkonnas tajutud probleemide korral, toetades lahendustele suunatud hoiakuid ning personaalse haavatavuse vähendamist, töökoormuse ja töö nõuete isikupäraseks kohandamist, töö- ja eraelu tasakaalustamist ning eelnevaga seonduvate isiklike probleemide lahendamist.

Mõned teemad:

  • Tööstressi, -kurnatuse ja läbipõlemise ennetamine.
  • Vaimne tervis ja heaolu, enesejuhtimine ajas.
  • Muudatustega toimetulek ja kohanemine  muutustega.
  • Konfliktide lahendamine ja vahendamine. Keerulised olukorrad ja suhted meeskonnas, sh töökiusamine.
  • Kriisipsühholoogia ja arengunõustamine.
  • Töösuhted.

Psühholoog-nõustaja ja coach: Taimi Elenurm, taimi.elenurm@mail.ee; tel. +372 5150922

NB! Nõustamist saab psühholoog teha nii Zoomis, TLT ruumides, TalTechi, Akadeemia 3 või kokkuleppel töötajaga mõlemale poolele sobivas muus kohas.