Tallinna Linnatranspordi AS, RB Rail AS, ja Rail Baltic Estonia OÜ sõlmisid koostöökokkuleppe

Täna sõlmisid Tallinna Linnatranspordi AS, RB Rail AS, ja Rail Baltic Estonia OÜ koostöökokkuleppe, mille eesmärk on jagada teadmisi eeskätt riigihangete ettevalmistamisel aga teha koostööd ka linnatranspordi ruumilise arenduse, korralduse ning logistika valdkonnas.

“Tallinna Linnatranspordi ASi ja Rail Baltica ühiste eesmärkide saavutamise seisukohast on vajalik nii seniste kompetentside jagamine kui ka tuleviku transpordivõimaluste ühine arendamine. Keskkonnasõbralik ja sujuv transport peab arvestama taristu sobivusega ning kõigi ühistranspordi kasutajate võimalike vajadustega,” sõnas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš. Ta lisas, et kui juba projekti planeerimisfaasis tehakse sisulist koostööd ja jagatakse kompetentse, siis on ka projektide tulemus efektiivsem ning saab vastata kõigi osapoolte ootustele, mistõttu on koostöölepe tänasel päeval olulise tähtsusega. 

“Rail Baltica on kolme Balti riigi ülene ning suurim taristuprojekt regioonis viimase 100 aasta jooksul. See tähendab, et me saame TLT-le anda edasi parima kogemuse, mida oleme näiteks hangete läbiviimisel aga ka ehituse, planeerimise ja digitaliseerimise valdkonnas saanud,” ütles RB Rail AS Eesti filiaali direktorAivar Jaeski.

Koostöökokkuleppest saadav kasu on igal juhul vastastikune kuna Tallinna Linnatranspordi AS on Rail Balticat rajava ja haldava ettevõtte koostööpartner Ülemiste terminali rajamisel ning Tallinna Lennujaama ühendamisel kogu linna transpordisõlmega.

“Rail Baltica projekti raames ongi Tallinna linnas valminud trammitee pikenduse projekt, millega ühendati Tallinna lennujaam olemasoleva trammiteega. Töös on ka Tallinna reisisadamaga trammühenduse loomine Rail Baltica fondide abil,” kirjeldas Jaeski tehtud ja eesseisvaid töid.

“RB Ülemiste ühisterminalist saab pealinna olulisemaid transpordisõlmi, mille ühendamisel Tallinna linna teiste asumitega on tähtis roll ka Tallinna Linnatranspordil. Täna sõlmitud koostööleping paneb aluse selleks, et ühistransport oleks tulevikus regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil omavahel tõhusalt integreeritud,” lisas Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Veel jagavad ettevõtted edaspidi koostöölepingu raames kogemust ja potentsiaali, mille rakendamine on oluliseks eelduseks edukaks koostööks. Juba välja toodud teadmiste jagamisele riigihangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel on Rail Balticat rajaval ja haldaval ettevõttel kogemusi keskkonnasäästliku infrastruktuuri rajamisel, kaubalogistika planeerimisel, intelligentsete transpordisüsteemide rajamisel ning samuti omavad nad väärtuslikke kontakte ehitus- ning tehnikasektoris.

Lisaks koostöökokkuleppele TLT-ga on RB Rail AS-il sarnases vormis koostöö veel Maanteeametiga ning ettevõtte Läti filiaalil mitmete sealsete mittetulundusühingutega, kellega koos arendatakse kiiremat ja modernsemat ning keskkonna- ja kliendisõbralikku raudteed.