Tallinna Linnatranspordi AS sai kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) on kahe aastaga muutnud kogu ettevõtte juhtimisprotsessi, mille tulemusel sai ettevõte rahvusvahelisele standardile  ISO 9001:2015 vastavussertifikaadi. Sertifikaat kinnitab, et TLT juhtimisprotsessid on läbipaistvad ja selgemini auditeeritavad, kinnitades ettevõtte tegevuse kvaliteeti. Sertifitseerimise viis läbi Bureau Veritas Estonia OÜ.

 TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš sõnas, et rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi saamine on suur tunnustus nii ettevõte töötajate jaoks kui ka kogu tegevusele. „Kaks aastat tagasi otsustas TLT nõukogu, et tollased juhtimissüsteemid ja -protsessid on ajale jalgu jäänud ning TLT peab muutuma läbipaistvamaks, kaasaegsemaks ja jätkusuutlikumaks. Muutuste elluviimiseks on kogu meeskond näinud palju vaeva,“ ütles Boroditš

TLT juhatuse liige ning kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise projektijuht Otto Popel lisas, et eriti oluline on kogu ettevõtte ja teenuse juhtimiskvaliteedi kasv – ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat omistatakse vaid ettevõtetele, mis võtavad suuna paberivabale juhtimisele. „See tagab töökindluse ning teadmiste ja andmete turvalise hoiustamise. Lisaks, personali vahetuse korral on kogu vajalik info ettevõttes säilinud ning kergemini hoomatav,“ lisas Popel.

Popel kirjeldas, et ISO 9001:2015 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine ning vastava sertifikaadi saamine kestis ligi kaks aastat. „Rahvusvaheline sertifikaat annab meie partneritele, kellelt me hangime teenuseid ja tooteid ühistranspordi toimimise tarvis, kindluse, et meie ettevõttes on tagatud läbipaistavad protsessid,“ rõhutas Popel. 

Ta nentis, et rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ei ole üksnes tunnustus, vaid ka kohustus protsesse järjepidevalt parendada ning teenuse kvaliteeti järjepidevalt parandada. „Tänu sertifikaadile saame kinnitada, et meie ühistranspordi kvaliteet saab edaspidi veel paremaks ning tõhusamaks minna,“ kinnitas Popel. 

Bureau Veritas Estonia OÜ juhataja Tiit Hindreus ütles, et ettevõtte põhjalik auditeerimine näitas, et TLT meeskond on ettevõtte juhtimisprotsessides viinud ellu suuri muutuseid ja teinud ära suure töö, väärides ISO 9001:2015 sertifikaadi saamist. „Tegelikult on transpordisektoris vaid mõned üksikud ettevõtted, kellel on  kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat, mis tõestab, et  sõitjateveo teenuse osutamine, ühissõidukite hooldus ning remont on väga kõrgemal tasemel nagu on TLT-s,“ kinnitas Hindreus.

ISO 9001:2015 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded, et tagada kliendile antud lubaduste täitmine. Rahvusvaheline standard ISO 9001:2015 tugineb kvaliteedijuhtimise tunnustatud põhimõtetele, millest olulisim on kliendikesksus. ISO 9001:2015 rakendamine tagab, et kliendid saavad kõrgekvaliteedilisi kaupu ja teenuseid vastavalt oma ootustele, mis omakorda soodustab stabiilset tegevust ja kindlustab ettevõtte kasumlikkuse.