Tallinna tramm 132

Tallinna tramm saab 24. augustil 132. aastaseks. 1888 läks Tallinnas liinile esimene tramm – linlasi Kadriorgu sõidutav hobukonka. Sellest alates on trammindus läbinud tohutu arengu. Hobutrammi ajastule järgnes mootortrammide aeg, mis õige pea asendus elektritrammide ülemvõimuga. Kaasajal on tramm linlaste poolt soositud mugav ning laialdast kasutust leidev ühistranspordivahend.

TLT ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul säilitab tramm Tallinna ühistranspordis olulise rolli ka tulevikus. „Ajal, mil viime ühistransporti üle keskkonnasõbralikele lahendustele pakub tramm kui heitmevaba, mugav ning suurt hulka reisijaid teenindav ühistranspordiliik tulevikuvaates häid lahendusi Tallinna ja lähivaldade transpordiprobleemide lahendamiseks. Viimastel aastatel on uute trammiliinide vajaduse arteludelt mindud üle konkreetsetele uuringutele ning arengukavadele, millest on selgunud perspektiivsed uued trammiliinid nii linna sees kui ka lähivaldades,“ kirjeldas Boroditš trammiliikluse tulevikku.

132 aastase Tallinna trammi arengus võib eristada järgmisi olulisi perioode – esimeste hobutrammiliinide rajamine, Kopli trammitee ehitus ja selle ühendamine kesklinna trammivõrguga ning tänapäevase trammitaristu kujunemine läinud sajandi viiekümnendatel.  2014-2017 toimunud trammiteede põhjalik rekonstrueerimine lisas töökindlust ja mugavust. Kuigi 2017 pikendati trammiliine lennujaamani ning perspektiivis ühendatakse 2023. aastaks trammivõrguga ka reisisadam, on taristu püsinud üldjoontes samal logistikal nagu see aastakümnete eest välja kujunes. Arvestades vahepeal toimunud olulist kasvu elanike arvus ja linnaterritooriumi laienemist kordades, on aeg kavandada nii trammiliinide viimist neisse linnaosadesse, kus mugav ja võimekas trammiühendus seni puudub kui ka trammiühenduse loomist naabervaldadega, kust lähtub suurim pendelmigratsioonisurve.

132. aastaseks saanud Tallinna trammil seisab lähikümnenditel ees hoogne areng, mille tulemusel muutub pealinna ühistranspordilogistika tundmatuseni. Mugav rööbastransport muudab sujuvamaks nii ühenduse linnaosadega kui loob uusi võimalusi naabervaldade elanikele. TLT on valmis panustama ühistranspordi innovatsiooni nii oma teadmiste kui praktiliste oskustega. Võib liialdamata öelda, et tulevik kuulub trammile.