Kui näed talvise tööhoolduse probleemi, teata dispetšerile

Talvised olud. Foto: Mark Kitajev

Peagi on saabumas taas talvised ilmastikuolud ning sellega seoses on õige aeg üle korrata TLT territooriumil, sh lõppjaamades kehtivad teehoolduse info edastamise juhised.

Esmalt paneme kõigile südamele, et kui märkate mõnes meie lõppjaamas või siis depoode territooriumil talvise tööhoolduse vajadust, on kõige efektiivsem anda sellest teada dispetšerile. Kindlasti ei ole esimese võimalusena mõistlik minna infot jagama sotsiaalmeediasse, sest sellisel juhul ei jõua info õige inimeseni.

„Miks on dispetšerile teada anda mõistlikum – seda seepärast, et dispetšer haldab hooldust puudutavat infot, sh kes konkreetse depoo või lõppjaama hoolduse eest vastutab, saab edastada info vastavale üksusele ning hooldus saab tehtud seeläbi kiiremini,“ on TLT majandusosakonna spetsialisti Airi Tootsi sõnul selline käitumine kiireim tee lahenduseni. Teistmoodi käitudes tekib küll infomüra, kuid lahenduseni ei jõuta.

Teenusepakkujana hooldab TLT väiksemaid alasid, sh lõppjaamu Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ. Trammidepoo, trollidepoo ja busside depoode korrashoiu eest hoolitseb TLT ise. „Reageerime hooldusvajadusest teada saades kiiresti, Kadaka tee depoo osas on meil olemas 24/7 valves olev inimene, patrullime ja kontrollime depoos pidevalt, mujal organiseerime võimalikult kiiresti kohale hooldusmeeskonna. Lume korral on hooldusvajadus vähemalt 5 cm lume paksuse korral, tuisu/lörtsi puhul 3 cm puhul,“ tõdeb Airi Toots, lisades, et see kõik saab toimuma efektiivselt siis, kui infovahetus käib suunal märkaja-dispetšer-hooldustöö eest vastutaja. Majandusosakonna spetsialisti Airi Tootsi tel number on olemas ka dispetšeritel, kes saavad vajaliku info kiirelt temale edastada ning tööhooldusvajadus saab täidetud.