Tarmo Lai – TLT on tegemas korralikku sooritust

Tarmo Lail täitus 1. veebruaril TLT-s neljas tööaasta sisekontrolli ja sisevalve osakonna juhatajana ning samast päevast alustas ta tööd struktuurimuudatuse käigus loodud juhtimiskeskuse divisjoni direktorina. Nelja aastaga jõudis Tarmo tuua sisekontrolli valdkonda süsteemsust, juurutades erinevaid korruptsiooni ennetuse meetmeid.

Uued väljakutsed

Uuel ametikohal on Tarmo tööülesanded senisest märksa laiemad. Divisjoni alla kuulub lisaks juhtimiskeskusele ka liiklusplaneerimine ja -järelevalve, liikluskorraldus, tehnoülevaatus, riskijuhtimine, sisekontroll ja sisevalve. Uuest loodavast juhtimiskeskusest saab ettevõtte süda, mis hakkab tegelema sõidukite liikluskorraldusse puutuvaga, samuti tehnoabi korraldamise ja liikluse planeerimisega. See tähendab senise paberimajanduse lõppu, sest liinitööd puudutav info kolib digivõrku. Eesmärk on, et tulevikus poleks enam tarvis sõidulehti printida, nagu see senini toimub, vaid peale juhi tööle saabumise registreerimist ning alkotesti läbimist kuvatakse liinidokumendid juhiga seotud sõidukisse digitaalselt. Tarmo kinnitab, et loodav juhtimissüsteem ei kujuta endast raketiteadust. Uus lahendus muudab juhi jaoks liinile minemise hoopis lihtsamaks, kaasaegsemaks ning kontrollitavamaks.   

Muidugi nõuab juhtimiskeskuse loomine märkimisväärseid investeeringuid, samas aitab kaasaegsem töökorraldus tagada töökindluse ja tuua kokkuhoiu printimismaterjalides. Nii teenivad investeeringud end kiirelt tagasi. Lisaks peaksid  planeerijad liigse tehnilise töö asemel hakkama tulevikus enam tegelema sisuliste küsimustega ning valdkonna arendamisega. Iga muudatus toob kaasa hetkelist ebakindlust, kuid Tarmo Lai usub, et töötajad soovivad uuendustega kaasa tulla ja anda oma panuse valdkonna arengusse.

Juhtimiskeskus hõlbustab dispetšerite tööd

Ees ootab dispetšeri töökoha standardiseerimine, mis kaotab kitsa spetsialiseerumise bussi-, trammi- või trolliliiklusele. Peale ametikoha standardiseerimist saab selge pildi, milliseid dispetšeri ülesandeid ja oskusi või vahendeid antud ametikoht vajab, kuidas ametit õpetada ning millised on vajadused täienduskoolitusteks. Kui täna asuvad dispetšerpunktid laiali mööda linna, siis juhtimiskeskus lõpetab killustatuse ja toob kogu liikluskorralduse juhtimise Kadaka teele.

Uues juhtimiskeskuses on töötajatel pädevus tegeleda kõigi ühistranspordiliikidega, mis omakorda tähendab paremat ning paindlikumat töö organiseerimist. „Kindlasti pole süsteem mõeldud töötajatele lisaülesannete pealesurumiseks. Vastupidi, see muudab töötajate elu mugavamaks. Näiteks, kui seni oli puhkusegraafikute koostamine suhteliselt keeruline, sest kitsalt bussile, trollile või trammile keskendunud töötajale oli asendajat raskem leida, siis juhtimiskeskuse käivitumisel saab asendajat otsida kogu dispetšerite nimekirjast ning võime inimeste soovidele puhkuseaja valikul rohkem vastu tulla,“ toob Tarmo Lai näite.

Muudatusi võib oodata ka teistes juhtimiskeskuse divisjoni valdkondades. „Täna pole meil veel ükski teenus ega tegevus lõpuni tänapäevasel tasemel, kuid selleks me struktuurimuudatustega alustasime, et alates juhtimismudelist kuni iga töötajani saavutada kõigis valdkondades tõeliselt tänapäevane tase,“ on Tarmo Lai kindel, et alanud protsessid muudavad TLT tänapäevaseks teenindusettevõtteks. Tema hinnangul on ettevõttes tublid inimesed, kuid töökorraldust ja ülesannete jaotust saab kindlasti muuta efektiivsemaks ja kaasaegsemaks. 

Tarmo Lai on pühendunud tööle ja kodule, leides aega ka harrastusteks

Juhtimiskeskuse loomiseks algasid ettevalmistused juba mõne aja eest ning Tarmo on protsessis aktiivne osaline algusest peale. Eks siit võib leida ka tema eelised teiste samale ametikohale kandideerinute ees. Tarmo teab, millised väljakutsed juhtimiskeskuse käivitamisel ootavad ning kuidas võimalikult kiiresti ja edukalt nendega toime tulla.

Ei maksa kahelda, et Tarmo Lai on jäägitult tööle pühendunud ega kavatse ka uues vastutusrikkas ametis mingeid järeleandmisi teha. Rääkides aga sellest, mis talle peale tööd rahuldust pakub, nimetab mees esmalt pere, kus kasvamas pojad, kellest vanem kümneaastane ja noorem alles kolmekuune. Neile pühendab Tarmo nii palju aega, kui vähegi võimalik. Suureks kireks ja hobiks on ka tennis, mida ta harrastab nii mängija kui ka treenerina. Kuigi treeneritööks jääb vähe aega, püüab ta siiski võimalusel treeninguid läbi viia, et aastatega omandatud oskusi ka teistele tennisehuvilistele jagada. Tema käe all on paarikümne aasta jooksul mänguvilumust omandanud nii täiskasvanud kui ka lapsed.

Tarmo lemmikharrastuste hulka kuulub veel kalastamine. Kui ta spinninguga vee peale saab, siis reeglina ilma kalata  koju ei naase. Kahjuks jääb ka kalapüügiks mahti üha napimalt. Ometi on Tarmo suutnud säilitada hea traditsiooni, mis viib ta igal kevadel ja sügisel mõneks ajaks Soome Turu saarestikku, kus kohapealsed olud pakuvad igale asja hingega võtvale kalamehele kuhjaga elamusi. Kui tekib võimalus, võtab Tarmo oma Yamarin kaatri autosleppi ja kiirustab randa, kus see siis vette lasta ning sõit kalavetele võib alata.  

Õige mees suudab uuendustega kaasa minna

Tarmo leiab, et TLT-s on käesoleval aastal toimumas olulised muudatused, mida võiks võrrelda raketistardiga – ole vaid mees ja suuda kaasas püsida. “Meie ettevõtte potentsiaal on muljetavaldav. Mitte üksnes tippjuhid, vaid kogu meeskond koosneb oma ala tõelistest asjatundjatest, kes on tööks piisavalt motiveeritud. Laiskvorstide ja muidusööjate aeg on TLT-s jäädavalt läbi,“ tunnustab Tarmo kolleege, lisades kalamehena, et eks kala hakkab mädanema peast, kuid kui pea värske, pole riknemist karta. „Aasta lõpuks toimib meil vägev juhtimiskeskus ja kogu transpordi planeerimine ning juhtimine käib nagu kellavärk,“ lubab Tarmo.

TLT pere poolt soovime Tarmole tema töös teravaid serve ja konksu otsa suuri kalu, sest motivatsiooni end tõestada, tal jätkub.

Tekst: Ivo Parbus.

3