Mis vahe on mootorsõidukijuhi tervisetõendil ja töötervishoiuarsti otsusel?

Buss koos juhtidega. Foto: erakogu

Mootorsõidukijuhi tervisetõend ja töötervishoiuarsti otsus on erinevad dokumendid, mis on vajalikud sõidukijuhina töötamiseks.

Mootorsõidukijuhi tõend annab juhiloale kehtivuse ja selle peab sõidukijuht ise taotlema.

D-kategooria sõidukijuhi tervisetõend väljastatakse sõidukijuhile viieks aastaks.

TLT kompenseerib tervisetõendi maksumuse vastavalt kollektiivlepingu punktile 15.4.

Tulenevalt „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ on TLT-l kohustus saata kõik sõidukijuhid tervisekontrolli vastavalt töölaadile ja töökeskkonna ohuteguritele.

Töötervishoiuarst hindab sõidukijuhi tervislikku seisundit ja väljastab otsuse, kus fikseerib kas töötajal lubatakse sõidukijuhina töötada.

Töötervishoiuarsti otsus sõltub sõidukijuhi tervise kontrollist. Järgmise tervisekontrolli aja määrab töötervishoiuarst , kuid mitte hiljem kui kolme aasta möödumisel.