TLT juhatuse esimehe Kaido Padari pöördumine

Kaido Padar. Foto: Albert Truuväärt, Pealinn.ee

Head kolleegid!

AS Tallinna Linnatransport kujutab endast oma rohkem kui 2000 töötajaga enamat, kui pelgalt Eesti suurimat ühistranspordiettevõtet. Oleme oluline lüli pealinna toimimisel, sest meieta on linlaste elu võimatu ette kujutada.

Tutvudes ettevõtte senise tegevusega, sain kinnitust, et minu otsus kandideerida TLT juhatuse esimeheks oli põhjendatud, kuna tänu kogemusele mitmete suurte ettevõtete ja riigi transpordiameti juhina, suudan tagada TLT-s senini toimunud positiivsete arengute jätkumise, leides samas uusi võimalusi ettevõtte töö tõhusamaks ning eesmärgipärasemaks kujundamisel, ning mis peamine, linlastele suunatud teenuste toimekindlamaks ja mugavamaks muutmisel.

Linlaste soove arvestades ja töötajatest hoolides

TLT spetsiifikast lähtudes on lähiaastate keskseks ülesandeks meie poolt pakutava teenuse kvaliteedi järjepidev tõstmine, unustamata samas keskkonnasõbralike tehnoloogiate olulisust. Eraldi tasub välja tuua vajadust pingutada ära jäänud veootste arvu edasiseks kärpimiseks, tehes kõik meist oleneva liinigraafikutest kinnipidamiseks. Tagamaks TLT dünaamilist toimimist, tuleb keskenduda töötajate väljaõppe kvaliteedile ja töötingimuste parandamisele, sest hea ettevalmistusega  ja motiveeritud töötaja hoolib ettevõtte mainest ning on valmis selle nimel pingutama.

Koostöö viib eesmärgile

Uues ametis oldud lühikese ajaga pole ma veel jõudnud ettevõtte ees seisvate väljakutsete laia skaalat endale lõpuni selgeks teha. Ent tänu minuga oma kogemusi jagavate kolleegide nõuannetele sujub enda igapäevaprobleemidega kurssi viimine ladusamalt, kui TLT suuruse ettevõtte puhul võiks eeldada. Olen siinkohal tänulik nii ametis jätkavale juhatuse liikmele, erinevate valdkondade juhtidele kui ka neile töötajatele, kes on mulle oma valdkonda tutvustades rääkinud avameelselt enda nägemusest, milliseid arenguid oleks tarvis toetada ning mida parema tulemuse nimel teisiti teha. Võite olla kindlad, et kõik asjalikud nõuanded ja märkused leiavad kasutamist.

Keeruline aeg nõuab põhjendatud otsuseid

Pole saladus, et nii Eesti kui ka kogu maailma majandus on sisenenud äärmiselt keerulisse faasi, mida iseloomustavad kiire inflatsioon, tootmist räsiv toorainete ja komponentide defitsiit ning sellest johtuvad ebakindlad tulevikuväljavaated. Kriis energiakandjate turul puudutab meidki, sest gaas, mida valdav osa meie bussipargist kasutab, on kallinenud kordades ning sama võib öelda ka elektri kohta. Meil tuleb otsida olukorrale lahendusi, ilma, et kannataks linlastele osutatava teenuse kvaliteet ning samas säiliks meie töötajate kindlustunne. Siin ei tohi teha järeleandmisi, apelleerides sellele, et ajad on rasked. Tallinlased peavad olema kindlustatud ühistranspordiga senisel tasemel. Meie töötajatele on aga tähtis teada, et teeme kõik hoidmaks palgad ka kõrge inflatsiooni tingimustes konkurentsivõimelised. See on uue juhatuse suurim väljakutse, kuid luban, et tuleme toime.

Ajalugu hinnates tulevikku

Tallinna ühistranspordil on väärikas ajalugu. Mais tähistati pealinna regulaarse bussiliikluse 100. aastapäeva, käesoleval kuul möödub 134. aastat päevast, mil reisijate vedu alustas tänapäevase trammi kauge esivanem hobukonka. Ka trolli 57. aastapäev, mis leidis möödunud kuul ära märkimist, annab välja päris korraliku ajaloolise mõõtme. Möödunut hinnates on lihtsam planeerida tänaseid ja homseid tegevusi.  

TLT kui pikkade traditsioonide ja tulevikku suunatud vaatega ettevõte väärib professionaalset, selgete eesmärgipüstituste ning töötajaid soosiva sisekliimaga juhtimist ning seda olen tulnud oma kogemuste pagasist lähtudes pakkuma. Koos leiame lahendused ja liigume edasi!

Kaido Padar
AS TLT juhatuse esimees