TLT nõukogu esimehe Lauri Laatsi tervitus

Lauri Laats. Foto: erakogu

Austatud TLT töötajad!

Igati pidulik on pöörduda teie poole tähtsal juubeliaastal – eriti veel, kui see on sedavõrd sümboolne nagu sajand. Tõepoolest, juba 100 aastat on möödunud sellest, mil Tallinnas sai alguse regulaarne bussiliiklus. Sõidukid ja linnatänavad on selle aja jooksul muutunud pea tundmatuseni, kuid mingil juhul ei muutu ühistransporti korraldava ettevõtte eesmärk: me aitame pealinlased liikuma, sinna, kuhu neil parajasti vaja.

Ühe pealinna – olgu ta suur või väike – ühistranspordisüsteem on alati omaette maailm. See koosneb tuhandetest detailidest, millest ükski ei saa olla paigast ära või puudu. Kõik peab sujuma kui õlitatult. Tallinnas tähendab see valmisolekut enam kui 400 000 elaniku jaoks olla olemas. Igal ajal, iga ilmaga.

TLT-s toimusid sel suvel olulised muudatused, kus oma ametiaega alustab juhatuse uus koosseis. Ettevõtte juhatuse ning nõukogu ühiseks ülesandeks on välja töötada edukas strateegia, mis tagab pideva arengu ning võimalikult kvaliteetse transporditeenuse osutamise. Tehtud on juba palju, kuid veel rohkemgi väljakutseid alles ootab lahendamist. Uute elamukvartalite rajamine ja seeläbi inimeste liikumisteede muutumine, innovaatiliste transpordilahenduste kasutuselevõtt, ootus keskkonnasäästlike lähenemiste järele – kõik see mõjutab ka otseselt TLT tulevikku.

TLT areng käib kaasas kogu linna muutumisega: järgmiseks linnapilti väga oluliselt mõjutavaks verstapostiks on 2025. aasta, mil valmib Vanasadama trammiliin. Tegemist on väga olulise ühendusega, mis muudab eriti mugavaks Tallinnasse merevärava kaudu saabujate teekonna, kuid avardab oluliselt ka kogu kesklinnas liikumist.

Kvaliteetse transporditeenuse pakkumine nõuab pidevaid investeeringuid. Mitte ainult taristusse ja ühissõidukitesse, vaid eriti just inimestesse. TLT-l on tööandjana vastutus oma inimeste heaolu eest, sest kõik – 2000 ja enam – töötajat kujundavad ettevõtte olemuse. Kindlasti on TLT suureks väärtuseks stabiilsus, sest hakkama saadakse ka aegadel, mil majandusel ei lähe kõige paremini. Kuid veelgi tähtsam on mõtteviis, et kohusetundlikud töötajad tunneksid ka ennast hoituna.

Kaunist jätkuvat suve soovides,

Lauri Laats
TLT nõukogu esimees