TLT teeb ilma

Möödunud erakordselt kuum suvi pani meid rääkima kliima soojenemisest ja vajadusest senisest enam panustada keskkonnameetmetesse. Selles kontekstis võib julgelt väita, et TLT on Eestis see juhtiv ettevõte, mis sõna otseses mõttes ilma teeb. Tallinna ühistranspordi üleviimine surugaasile, pole märgilise tähtsusega mitte üksnes linnaruumi keskkonnasõbralikumaks muutmisel, vaid kujutab endast eeskuju kogu riigi transpordisektorile. Tänu sellele, et võtsime kasutusele gaasibussid, mille arv tõuseb lähiajal 350-ni, paisatakse linnaõhku kümnete tuhandete tonnide võrra vähem CO2 ja muid kahjulikke heitmeid, samas on uute busside kasutusele võtmisega oluliselt paranenud ka reisijate sõidutingimused. Keskkonnalikusõbralikku transporti arendades, oleme saanud kaks ühes – reostusvabad bussid ja kaasaegsed ning reisijasõbralikud sõidutingimused. Aga seda me ju taotlesimegi, kui mõne aasta eest oma arenguperspektiivid paika panime.

Gaasibussid vajavad korralikku tugistruktuuri.

Gaasikütusele üleminek ei tähenda pelgalt uute busside liinile toomist. Tarvis on piisava võimsusega tanklaid ja uue tehnika teenindamiseks vajalikku oskusteavet. Ka selle arenguetapiga on TLT kenasti graafikus. Juulis avati gaasitankla Peterburi teel. Kadaka tee tankla ehitus ja territooriumi korrastamine liigub samuti kavandatud tempos.

Ettevõttele on oluline, et Peterburi tee tankla teenuseid oleks käepärane ja mugav kasutada. Kui tavatankimise alal saab nelja tunniga täita paagi 120 bussil, siis kaks kiirtankimise püstakut võimaldavad tankimist 8 minutiga. Kadaka teel peagi valmivasse tanklasse tuleb koguni 200 tankimiskohta ning 3 kiirtankurit.

Taolises mahus gaasitanklate rajamine on Eestis esmakordne kogemus ning sellel on positiivne mõju nii ühistranspordile kui ka kaubaveole. Meie kogemusele toetudes juletakse nüüd mujalgi panustada surugaasile, mis loob eeldused kodumaise biogaasi tootmismahtude kasvatamiseks. Viimastel aastatel on biogaasi tootmine kiirelt kasvanud ning täna töötava viie tootmisjaama kõrvale lisandub lähiajal veel kolm. Näiteks avab Bioforce Infra OÜ Aravetel uue gaasitootmisjaama, aastase toodangumahuga 35 GWh. Sellele innovatsioonile on andnud tugeva tõuke TLT otsustavus minna üle keskkonnasõbralikule kütusele.

Elekter on jätkuvalt ahvatlev.

TLT pole loobunud ahvatlevast eesmärgist minna aastaks 2035 üle elektribussidele. Valmistume selleks elektribusside testimisega ning hoiame end kursis akutehnoloogia arengutega.

Augustis tutvusime liinidel 42, 1A, 33 ja 49 esimese elektrilise liigendbussi Solaris Urbino 18 võimalustega. Buss suutis ühe laadimisega läbida 170 kilomeetrit, mis liigendbussi kohta on küllaltki hea näitaja. Muidugi tuleb arvestada, et talve tingimustes on ühe laadimisvälbaga läbitav vahemaa lühem. Loodame, et akudel liikuvate busside laadimisjärgne läbisõit lähiaastatel kasvab, võimaldades ühe laadimisega teenindada liine terve vahetuse. Üheks lahenduseks läbisõidu suurendamisel on ka kiirlaadimise võimalus, mis oli testitaval bussil olemas, kuid mis nõuab vastava taristu väljaehitamist lõppjaamadesse.

Uued bussid parandavad juhtide töötingimusi.

Gaasibusside tulekuga on paranenud juhtide töötingimused. Uus asi on ju ikka parem ja nii on ka uutel gaasibussidel muudetud juhisalong mugavamaks ning juhtimine sujuvamaks.

Gaasibusside viimase partii juures on arvestatud TLT töötajate ettepanekuid, kuidas juhtide töötingimusi veelgi parandada. Bussides on täielikult suletud juhikabiin, mis tagab turvalisuse, autonoomne tulekahjust teavitamise süsteem ja tagurdamist hõlbustavad sensorid. Pimedal ajal ja rasketes ilmastikutingimustes abistavad juhti hämaruse- ja vihmaandurid.

Töötajate heaolu on üheks TLT prioriteediks ning kasutatakse kõiki võimalusi töökeskkonna ohutumaks ja töötajakesksemaks muutmiseks. Selle juures aitab vajalikke otsuseid teha töötajate poolne tagasiside ning keskastme juhtidelt laekuvad ettepanekud. 

Suvel tähistasime olulisi tähtpäevi.

22. mail möödus 99 aastat esimese regulaarse bussiliini käivitamisest Tallinnas. Järgmisel aastal täitub Tallinna bussil 100 aastat ning oleme juba alustanud ettevalmistusi märgilise tähtpäeva väärikaks tähistamiseks. Sel puhul pöörame pilgu ajalukku, peame meeles nii bussiliikluse veterane kui teisi tublisid tegijaid ning heidame pilgu ka Tallinna bussi tulevikule, mille põhilisteks märksõnadeks on linnaruumi ja linlaste ootustega arvestav areng ning üleminek keskkonnasõbralikele kütustele

6. juulil täitus 56 aastat esimese regulaarse trolliliini avamisest. Trollibuss on pakkunud aastaid alternatiivi diiselkütusel liikuvatele bussidele ja jätkab olulise ühistranspordiliigina ka tulevikus. TLT töökojas on valmimas kaks esimest autonoomseks ümberehitatud trolli, mis kasutavad liinikatkestuse puhul akutoidet. Taoline lahendus pakub trolliliikluses täiesti uusi võimalusi. Trollibusside peamine puudus on ju selles, et liinirikke või ootamatu takistuse puhul seisavad kõik trollid. Kui suudame kogu trollipargi tulevikus viia autonoomsele elektrivarustusele, siis taolised probleemid kaovad.

24. augustil lisandus aasta ka meie vanimale ühistranspordiliigile trammile. Tallinna tramm on oma 133. aastases auväärses vanuses üha nooruslikum, olles endiselt reisijate vaieldamatu lemmik. Ka trammiliikluse vallas ootavad meid ees uuendused. Algamas on sadamaühenduse rajamine. Linnavalitsuse tasandil käivad arutelud veel teiste uute trammiliinide rajamise üle. Tramm on mugav ja perspektiivikas ühissõiduk, milleta on Tallinna elu võimatu ette kujutada.

Suvi oli puhkuste aeg ja nüüd sügisel taas töö juurde naastes, oleme kogunud uut energiat, et minna edasi arengutega, mis on teinud TLT-st riigi tasandil tõeliselt ilma tegeva ettevõtte.