Miks tuleb käia töötervishoiuarsti juures?

TLT rõõmsameelsed töötajad. Foto: erakogu

Tulenevalt „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ on TLT-l kohustus saata kõik töötajad tervisekontrolli vastavalt töölaadile ja töökeskkonna ohuteguritele. Tervisekontroll on töötajale kohustuslik.

Töötervishoiuarst viib läbi tervisekontrolli ja hindab töötaja tervislikku seisundit, töötingimuste sobivust antud töötajale ja vormistab tervisekontrolli otsuse. Samuti selgitab töötervishoiuarst välja töötaja võimalikku tööst põhjustatud haigestumise või kutsehaigestumise.

Tervisekontrollis hinnatakse järgmisi töökeskkonna ohutegureid või töölaadi:

 • müra;
 • vibratsioon;
 • elektromagnetväljad;
 • tehislik optiline kiirgus;
 • ioniseeriv kiirgus;
 • ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid, sealhulgas kantserogeenid ja mutageenid;
 • bioloogilised ohutegurid;
 • kuvariga töö;
 • raskuste käsitsi teisaldamine;
 • töö pidevas sundasendis, sealhulgas istuvas või seisvas asendis;
 • töötamine öösel;
 • muu ohutegur või töölaad.

Tööandja peab arvestama töö korraldamisel töötervishoiuarsti ettepanekutega. Samuti on otsus aluseks prillide kompenseerimiseks (hetkel ainult kuvaritöötajad). Prille saab kompenseerida, kui arst on kirjutanud „vajab prille tööks“. Töötervishoiuarst ei ravi inimese terviseprobleeme, vajadusel suunab töötaja perearsti vastuvõtule.

Kui töötervishoiuarst peab töötaja tervisega seoses oluliseks näiteks töö ümberkorraldamist ja kirjutab otsusesse, et on vajalik töö ümberkorraldamine, siis on selle täitmine tööandajale kohustuslik. Töötervishoiuarst ei tee tööandjale ilma põhjuseta ettepanekuid, vaid sellel on töötaja töövõime säilitamise ja tööga seotud tervishäire vältimise eesmärk. Töötaja peab ise ka oma tervisele mõtlema ning täitma arsti soovitusi.