Töövari Anna-Maria: “Nüüd tean, kui suurt tööd tehakse, et ühistransport toimiks!”

TLT projektijuht Mark Kitajev ja töövari Anna-Maria Kutsar. Foto: Kadri Penjam

Anna-Maria Kutsar, Ehte Humanitaargümnaasium 9. klass:

Minu jaoks oli kõige huvitavam töövarjuks olemise juures Tallinna Linnatranspordi projektijuht Mark Kitajevi töö mitmekesisus. Arvasin seni, et projektijuht istub kontoris ning teeb vaid arvutiga tööd. Tuli välja, et tegelikult hõlmab see töö endas palju rohkemat – tuleb ringi liikuda, organiseerida, suhelda kolleegidega ning vajadusel reageerida kiiresti. Siin töös ei ole ükski päev samasugune!

Töövarjupäeva raames näitas Mark mulle tööd trammi-, trolli- ja bussipargis. Mul oli hea võimalus näha, kuidas Mark viis läbi trammipargis ekskursiooni mudilastele. Trollipargis jälgisime, et töötajate info oleks ajakohane ning mul avanes võimalus näha lähemalt seal toimuvaid remonttöid ning retrotrolli. Kuna ise olen kasvanud Põhja-Tallinnas, siis on troll olnud alati oluline osa minu võimalusest liikuda ringi pealinnas. Seda enam tekitas retrotroll nostalgiat.

Kadaka tee bussipargis tutvusin jooksvate töödega ning sain lähemalt näha, kuidas busse remonditakse ja pestakse.

Mulle jäi päevast TLT-s väga hea mulje ning olen nüüd palju teadlikum, kui suurt tööd tehakse selle nimel, et bussid-trollid-trammid linnas ringi saaksid sõita.

Mark oli entusiasmi täis ja näha on, et ta naudib seda, mida teeb.

Selline suur ettevõte nagu TLT võiks jõuda rohkem ka koolinoorteni ning selleks oleks hea võimalus võtta sotsiaalmeediakanalitena kasutusele Instagram ja TikTok.

1