Tulemustasu maksmisest põhikohaga töötajatele

Troll õhtusel tipptunnil. Foto: Mark Kitajev

Juba peagi on aeg selleaastase tulemustasu maksmiseks ning seepärast kordame üle, millistel tingimustel ning kellele tulemustasu TLT-s makstakse.

Tulemustasu makstakse välja 30. novembril ning seda vaid põhikohaga töötajatele.

Tulemustasu makstakse varasemaga samas määras, välja arvatud:

  • Töötajatele, kes on 2022. aastal tööle asunud 01. jaanuar – 30. juuni, makstakse tulemustasu 50% sellele ametikohale ettenähtud tulemustasu määrast.
  • Sõidukijuhtidel ja teistel töötajatel, kellel on tulemustasu summa konkreetne summa, on see võrreldes eelmise aastaga 100 euro võrra suurem.

Tulemustasu ei maksta järgmistel juhtudel:

  • Töötajatele, kes on tööle asunud käesoleval aastal peale 01. juulit.
  • Töötajatele, kellele on tehtud jooksval aastal hoiatus.
  • Töötajatele, kellel on töösuhe peatatud.
3