Tuleohutusalastest teadmistest sõltub kõigi turvalisus

TLT-s on kasutusele võetud uus tuleohutuse tagamise kord, mille alusel hakkame samm-sammult liikuma. Iga töötaja tegemistest ja hoiakutest sõltub ohutuse tagamine, tekkinud tulekahju korral tegevus ning ühtlasi hoiame nõnda ettevõtte vara ja töötajaid.

Toome välja meie iga töötaja olulisimad tuleohutusalased kohustused:

 • täidame tuleohutusnõudeid ja väldime tuleohu tekkimist;
 • hoiame hoonest evakuatsiooniks teed läbitavad ega ladusta neisse põlevmaterjali;
 • oskame kasutada me töökeskkonnas olevaid kustutusvahendeid;
 • tagame tuleohutuspaigaldistele ja -seadmetele ligipääsu;
 • teame kokkulepitud kohustusi ja tegevusi tulekahju korral käitumiseks;
 • teavitame tekkinud tulekahju korral koheselt Häirekeskust (112);
 • suitsetame ainult selleks ettenähtud suitsetamiskohas;
 • jälgime ka ise, et me ruumis oleks toimiv suitsuandur;
 • hoiame tuletõkkeuksed suletuna;
 • nähes tuleohutusalast rikkumist nõudkem kohe selle lõpetamist;
 • teavitame tuleohtlikku olukorda märgates oma vahetut juhti ja sisevalve osakonda (Sisevalve@tlt.ee);
 • tähelepanekud ja ettepanekud tuleohutuse parendamiseks esita julgelt oma vahetule juhile ja sisevalve osakonda (Sisevalve@tlt.ee).

Et töötajad teaksid ja oskaksid tulekahju korral tegutseda, viime ettevõttes läbi vähemalt kord aastas tuleohutusalast juhendamist ja tulekahju korral tegutsemise õppust. Loodame, et iga töötaja kodus on samuti olemas suitsuandur kui odavaim elupäästja.

Turva- ja ohutusekspert

Raoul Raidna