Ühissõidukijuhi ameti populaarsus on kasvanud

Statistikaameti andmetel sõitis Eestis ühistranspordiga möödunud aastal kokku ligi 145 miljonit reisijat. Võrreldes 2019. aastaga oli sõitjaid 35% vähem. Samal ajal suurenes aga ühissõidukijuhi ameti populaarsus. Ainuüksi Eesti suurim ühistranspordiettevõte Aktsiaselts Tallinna Linnatransport värbas aasta jooksul 362 uut ühissõidukijuhti.

Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport personaliosakonna juhataja Janika Seppor selgitas, et huvi ühissõidukijuhi ameti vastu on viimasel aastal kasvanud. „Kui varasematel aastatel oli tööjõupuudus, siis täna on huvi ameti vastu suurem kui on ametikohti. Täna töötab TLT-s enam kui 2000 töötajat– neist 1184 bussijuhti, 145 trammijuhti ja 113 trollijuhti,“ sõnas Seppor.

Ta lisas, et iseäranis tähelepanuväärne on, et bussijuhi ameti populaarsus on kasvanud naiste seas. „Üha enam soovivad ühissõidukijuhi ja seejuures bussjuhina tööle asuda naised kuni 13% bussijuhtidest on täna TLT-s juba naisjuhid,“ rõhutas Seppor.

Seppori sõnul on TLT avaliku ühistransporditeenuse pakkujana seisnud elutähtsa teenuse kvaliteetselt toimimise eest ning taganud ka viiruse leviku perioodil võimalikult turvalise ja puhta keskkonna kõigile reisijatele ja töötajatele.  „Koroonakriisi alguses arendasime oma värbamisprotsesse, tihendasime koostööd Töötukassa ja Maanteeametiga, et jätkata koolitustega e-keskkonnas. Lisaks sõidukijuhtidele pidime kiiremas korras suurendama ka koristajate arvu kuni 103-ni, et tagada sõidukite puhtust ja ohutust,“ tõi Seppor esile.

Eesti Töötukassa suunas möödunud aastal D-kategooria kursustele üle 330 inimese, kes olid ümberõppeprogrammis ning otsisid uut erialast väljundit.

Tallinna Linnatranspordi poolt läbi viidavale ühissõidukijuhi D-kategooria kursustele suunas töötukassa 52 inimest ning trammijuhi kursustele 14 inimest.

TLT-s lõpetas 2020. aastal D-kategooria kursuse 66 inimest ning bussijuhi ametikoolituse kursuse ühtekokku 208 inimest.

„D-kategooria juhtimisõigusega inimesel, kellel on tehtud ka piisav stažeerimine linnaliinil sõitmiseks, on võimalus töötada nii bussi- kui trollijuhina. Trammijuhiks saamisel on vajalik B-kategooria juhtimisõigus ning eraldi trammijuhi load,“ täpsustas TLT personaliosakonna juht.

Seppor nentis, et täna jätkatakse ühissõidukijuhtide koolitamisega ning seda kahel põhjusel. „Pädevaid kandidaate on alati tarvis, sest teatud tööjõu vahetus on loomulik osa töökeskkonnast. Iga-aastaselt suunduvad staažikad ühissõidukijuhid teenitud puhkusele ning vajavad asendamist. Samuti on töölt lahkujaid nii perekondlikel põhjustel kui ka muudele ametikohtadele asumisel,“ sõnas Seppor.

Ta lisas, et kui koroonakriis on paljudes sektorites tekitanud tööandjates või töötajates väljakutseid, siis TLT suutis viimasel aastal ühissõidukijuhi ameti populaarsust kasvatada ning uute ühissõidukijuhtide seas on oluliselt kasvanud noorte osakaal. „Täna näeme, et aastaga on hakanud langema ühissõidukijuhtide keskmine vanus ning stabiilset tööd soovivad kogenud sõidukijuhtide kõrval ka nooremad inimesed,“ rõhutas Seppor.