Ühissõidukijuhiks soovib õppida järjest enam naisi

Igapäevaselt sõidab Tallinnas 432 bussi, 48 trammi ja 38 trolli, mida ühtekokku juhib ca 1500 ühissõidukijuhti, kes töötavad graafiku alusel. Huvi ühissõidukijuhi ameti vastu on aasta-aastalt kasvanud – muuhulgas soovib bussijuhiks õppida järjest enam naisi.

„Kuigi läbi aastate on Tallinna ühissõidukijuhil olnud pikaajalise tööstaažiga, on viimastel aastatel suurenenud vajadus koolitada täiendavalt eriti bussijuhte, kuna paljud sõidukijuhid on pika ametiaja järel suundunud pensionile ning busside arv pealinnas on mõnevõrra kasvanud. Sel aastal on Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport poolt korraldatud D-kategooria mootorsõidukijuhtide kursused lõpetanud 42 inimest, kellest 37 on asunud ka Tallinnas bussijuhina tööle. Ülejäänud bussijuhid on kursuste järel asunud tööle kas maakonnaliinidel või teistes linnades,“ selgitas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Ta lisas, et septembri alguse seisuga on bussijuhtidele TLT-s 11 vaba ametikohta.

„Kuna kooliaasta alguses lisati sõidugraafikusse täiendavaid busse ning sõidunõudlus on tihendanud ka sõidugraafikuid, siis vajadus ühistranspordijuhtide vastu on kasvanud. Loodame, et nii septembris kui ka novembris alustavad TLT-s täiendavad bussijuhiks õppimise kursused aitavad ametikohad uute kolleegidega aasta lõpuks ka täita,“ lisas Popel.

Popel nentis, et kui aastate eest võis pealinna bussijuhina märgata valdavalt mehi ja trammijuhtidena töötas enam naisi, siis täna näeme, et järjest enam naisi soovib samuti saada D-kategooria mootorsõiduki juhilubasid, et töötada bussijuhina. „Tõenäoliselt on põhjuseks nii uuenenud bussipark ehk täna liinil olevad bussid on oluliselt juhisõbralikumad,“ sõnas Popel.

Bussijuhi õppesse on kandideerinud nii muudel ametikohtadel töötanud inimesed kui ka need, kes otsivad uut väljakutset Eesti Töötukassa abil.

„Sel aastal on TLT-s bussijuhina tööd alustanud 32 Töötukassa kaudu väljakoolitatud bussijuhti, kellest lausa 13 olid naised,“ nentis juhatuse liige.

Kuidas saada ühissõidukijuhiks?

Bussijuhi amet eeldab D-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõigust, mille saab omandada Tallinna Linnatranspordi koolitusel. „Õpe sisaldab 40 teooriatundi ja 20 praktilist sõidutundi – kursused kestavad sõltuvalt inimeste arvule 2-2,5 kuud. Kursustele pääsemise eelduseks on, et inimesel on varasem, vähemalt 2-aasta pikkune B-kategooria sõiduki juhistaaž ning kehtiv kutselise mootorsõidukijuhi tervisetõend,“ sõnas Popel.

Teooriaosas keskendutakse liiklusreeglitele ja liiklusohutusele, aga ka bussi tehnilise korrasoleku tagamisele ning sõitjate teenindamise alustele. Praktikaosas viiakse läbi õppesõidud, kus suur tähelepanu on bussi sujuva ja ohutu juhtimisvõtete omandamisel.