Muudatused öövalvebusside graafikutes alates 01.01.2023

Muudatused öövalvebusside graafikutes alates 01.01.2023. Muudatused on seotud efektiivsuse ja kulude kokkuhoiuga, mille tõttu jäävad ära väljumised nendel kellaaegadel kui tavapärane ühistransport toimib.

Ära jäävad V3A järgmised väljumised:

  • Lasnamäe garaažist tööpäevadel kell 19:45 ja nädalavahetusel kell 20:00
  • Lasnamäe garaažist kõikidel päevadel kell 20:55
  • Mustamäe garaažist tööpäevadel kell 20:40 ja nädalavahetusel kell 21:00
  • Mustamäe garaažist kõikidel päevadel kell 20:00

Ära jääb V9 väljumine Priislest kell 5:14 ja sellest tulenevalt ka ümberistumised liinide V2 ja V9 vahel.

***

Изменения в графике ночных развозок с 01.01.2023, согласно договоренности с профсоюзом. Изменения связаны с оптимизацией и сокращением расходов, в связи с чем были отменены те маршруты, которые по времени совпадали с общей работой общественного транспорта.

Упразднены следующие выходы V3A:

  • Из гаража Ласнамяэ в рабочие дни в 19:45 и по выходным в 20:00
  • Из гаража Ласнамяэ во все дни в 20:55
  • Из гаража Мустамяэ в рабочие дни в 20:40 и по выходным в 21:00
  • Из гаража Мустамяэ во все дни в 20:00

Упразднен маршрут V9  из Прийсле в 5:14 и исходя из этого пересадки между маршрутами V2 и V9.